Företagsservice

Här hittar du information om den företagsservice som Simrishamns kommun erbjuder. Vill du ha mer information är du alltid välkommen att kontakta näringslivsutvecklare Lars Persson.

Kommunens företagsservice

Regional företagsservice

Nationell företagsservice


Affärskontakter

För dig som söker affärskontakter eller samarbetspartners har vi sammanställt en särskild sida, Affärskontakter.


Etableringsservice

Inför en etablering är det många frågor som behöver få ett snabbt och tydligt svar.

För att göra det så enkelt som möjligt finns finns en egen sida som handlar om mark och lokaler och en egen sida för tillstånd och regler.


Företagsbesök

Det är viktigt med en bra och väl fungerande dialog och information om företagande i vår kommun. Därför gör kommunens politiker och tjänstemän regelbundet olika företagsbesök. Se hela listan på företag som vi besökt. Vill du som företagare få besök på ditt företag eller på något annat sätt informera om verksamheten är du alltid välkommen att kontakta näringslivsutvecklare Lars Persson.


 

Företagshörna på biblioteket

Simrishamns bibliotek har skapat en särskild avdelning för företag. Biblioteket har samlat alla böcker om företagsekonomi, marknadsföring och övriga företagsinformation på ett ställe. Här finns facktidskrifter om näringsliv, forskning och annan viktig samhällsinformation som rör företagandet. Det finns även EU-information, ett sökbart företagsregister och en bra starta eget information. I företagshörnan finns det också möjlighet att arbeta vid en dator och att använda fax.


 

Företagslots - personlig service

Lars Persson, näringslivsutvecklareSimrishamns kommun företagslots är till för dig som företagare för de kontakter du behöver inom kommunens förvaltningar men även till olika organisationer och myndigheter som jobbar med näringslivsservice.

Företagslotsen hjälper också till att svara på de allmänna frågor om kommunen som är av intresse för företagen.

Lars Persson, näringslivsutvecklare
Tfn 0414-81 91 22

e-post lars.persson@simrishamn.se


verksamt.se

verksamt.se finns allt du behöver veta för att starta och driva företag.


Näringslivslänkar

För dig som söker mer information har vi samlat ett stort antal näringslivslänkar ordnade efter olika intresseområden.


Presentationsmaterial

Har du och ditt företag behov av ett material som presenterar Österlen och Simrishamns kommun? Hör av dig till informatör Tina Schedvin, tfn 0414-81 91 38, så hjälper vi dig.


Starta eget

Simrishamns kommun erbjuder i samarbete med Nyföretagarcentrum Ystad-Österlenregionen en kostnadsfri rådgivning för dig som vill starta eget företag. För dig som redan fått hjälp vid uppstart, finns möjlighet till uppföljning och fortsatt kostnadsfri rådgivning. Läs mer på sidan Starta eget.


Regional företagsservice

Näringslivsutveckling Region Skåne

Näringslivsutveckling ansvarar för och koordinerar alla näringslivsfrågor inom Region Skåne. Uppgiften är att på olika sätt främja tillväxten inom regionen. Man initierar och fångar upp idéer som utvecklar näringslivet och underlättar företagens vardag. Mer information finns på Region Skånes näringlivssidor.


Företagsservice i Skåne

På Företagsservice i Skåne www.foretagsserviceiskane.se hittar du en mängd företagsinformation, kontaktuppgifter, olika aktörers ansvarsområden, länkar, nyheter, ett kalendarium och mycket annat. Företagsservice i Skåne finns på Malmö Stadsbibliotek.


Regionalt ResursCentrum

ResursCentrum för kvinnor i Skåne arbetar för att öka kvinnors inflytande och stärka kvinnors ställning i samhället. Ett resurscentrum är en mötesplats och ett idécentrum för tillväxt, sysselsättning och utbildning för lokal och regional utveckling. Läs mer om verksamheten på Regionalt ResursCentrum.


Tillväxtverket

Tillväxtverkets hemsida hittar du en stor mängd aktiviteter och åtgärder till stöd till företag, företagande och näringslivsutveckling i Sverige.