EU och internationellt samarbete

Denna sida innehåller allmän information om EU, EU:s olika stödformer för utveckling och samarbete samt internationellt samarbete.

 

En mycket bra och allmän information om EU får du genom att kontakta Europa Direkt eller Europaportalen.

Europa Direkt-kontoret i Sjöbo

EU Direkt Sydöstra SkåneEuropa Direkt är din regionala kontakt i EU-frågor och din guide till EU:s fonder och program.

Kontaktperson för Europa Direkt-kontoret i Sjöbo är Emma Svärdh, verksamhetsledare och EU-informatör, 0416-272 05, europadirekt@sjobo.se.

Enterprise Europe Network

Det europeiska nätverket Enterprise Europe Network erbjuder företagare information och rådgivning om EU-regler, internationalisering, EU-finansiering, förmedling av internationella affärskontakter, främst inom EU, samt service vid teknik- och forskningssamarbete.
Enterprise Europe Network i Skåne/Blekinge

Europeiska unionens portal

Här kan man följa aktuella frågor inom Europeiska unionen och få grundläggande information om den europeiska integrationen. Användaren får också tillgång till all gällande lagstiftning och till lagstiftning som är under diskussion, till varje institutions webbplats och till information om den politik EU för i enlighet med sina befogenheter enligt fördragen.
Europeiska unionens portal

Solvit - hjälper dig som stöter på problem i EU

För företag och privatpersoner som får problem med handelshinder och EU:s rätt till fri rörlighet över gränserna. Solvit är ett europeiskt nätverk av myndigheter som hjälper dig att lösa ditt problem. Solvit i Sverige finns vid Kommerskollegium.
www.kommers.se

EU-program

Det finns en mängd EU-program som är till för att stödja en positiv utveckling och internationellt samarbete i vår region och för näringsliv och företagsutveckling.

En sammanställning över EU-program i Skåne hittar du på Region Skånes hemsida. För stöd till landsbygdsutveckling finns en samlad information på sidan Landsbygdsutveckling.

EU:s strukturfonder

Europeiska regionalfonden - Sydsveriges regionala strukturfondsprogram

Det övergripande målet med programmet är att bidra till en ökad regional konkurrenskraft genom en hållbar utveckling samt fler och starkare företag.

Stefan Larsson, Chef för programkontoret i Skåne-Blekinge, telefon 08-681 95 45
Tillväxtverkets hemsida

Europeiska socialfonden

Regeringen beslutade den 1 mars 2007 om ett förslag till nationellt strukturfondsprogram (Europeiska socialfonden) för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2014-2020. Det övergripande målet för det nationella strukturfondsprogrammet är ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Företagande samt bättre integration i arbetslivet ska särskilt prioriteras, liksom ungas etablering på arbetsmarknaden.

Mer information finns på mer på Svenska ESF-Rådets hemsida

Stöd till forskning och utveckling

EU är en stor finansiär av europeiskt samarbete inom forskning och utveckling. Läs mer här.

EU:s interreg-program

Mycket av det gränsregionala samarbetet i och kring Östersjön och Nordsjön finansieras genom EU:s regionala strukturfonder. Det finns flera olika geografiska samarbetsområden och Skåne ingår i fyra av dem.

Skåne ingår i två gränsregionala samarbeten:

Skåne ingår i två transnationella samarbeten:

Internationellt affärssamarbete

Business Sweden

Business Sweden (f.d. Exportrådet) gör det enklare för svenska företag att växa internationellt. Man erbjuder information, strategisk rådgivning och handfast hjälp på plats.
Business Swedens hemsida

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden är till för det svenska näringslivet – för att minska dina risker och öka dina möjligheter att få med banken i affärerna. Uppdraget som Exportkreditnämnden har från regeringen handlar om konkurrenskraft för svenska företag. Långa kredittider, riskfyllda marknader, enstaka affärer, små affärer – när det inte finns riskskydd att köpa på marknaden finns Exportkreditnämndens garantier.
Läs mer på Exportkreditnämndens webbplats

Starthjälp för företag som etablerar sig utomlands

Är du på väg att etablera ditt företag utomlands? Då kan du få starthjälp på upp till 750 000 kronor.

Tillväxtverket erbjuder små och medelstora företag möjligheten att söka stöd för kunskapsöverföring och utrustning vid etablering i några av Sidas samarbetsländer.

Se mer på Tillväxtverkets hemsida

Övrigt internationellt samarbete

Vänorter

Simrishamn har fyra vänorter.

  • Barth, Tyskland
  • Bornholm, Danmark
  • Kolobrzeg, Polen
  • Palanga, Litauen

Läs mer här.