Etablering i Simrishamn

Simrishamn på Österlen - livskvalitet i särklass

Simrishamn är centralort på natursköna Österlen i den sydöstra delen av Skåne i Öresundsregionen. Här är livskvaliteten hög, något inte minst de två miljoner turister som varje år besöker kommunen är ett bevis på. Närmare 4 000 fritidshus gör att kommunen är långt större än vad befolkningssiffrorna visar, sommarhusen är i allt högre utsträckning bas för kvalificerat distansarbete i en inspirerande miljö. Kulturlivet är rikt, många av landets mest framstående kulturutövare har sin bas här.

Näringslivet

Området, med sina fem mil kust, har en lång tradition som handelsplats sedan 1100-talet och troligen ännu längre tillbaka. Simrishamn är också en av landets största fiskehamnar, en av de största i Europa. Näringslivet med sina drygt 3 100 företag är mångsidigt utan dominerande företagskonstellationer. Besöksnäring och fruktodling är framgångsrika näringar liksom fiske och kultur. Hantverkskunnandet är stort och efterfrågat med ett stort antal företag i servicesektorn. Den lokala kompetensen, de många företagen och de många nätverken borgar för ett gott erfarenhetsutbyte. Utmärkande för näringslivet är också en stor andel nyföretagare, andelen kvinnliga företagare på topp tio i landet och en medveten satsning på tillväxtföretag från kommunens sida. Den omfattande besöksnäringen har skapat förutsättningar för ett rikt utbud av olika former av övernattningsmöjligheter och restauranger, året om.

Det sker ett allt mer aktivt samarbete mellan näringsliv och skola för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen.

Kommunikationerna och kompetensen

Österlen har tre flygplatser i närheten och goda tågkommunikationer västerut till Malmö och Köpenhamn. Utbildningsnivån i kommunen ligger i den övre fjärdedelen i landet. De som flyttar till kommunen kommer från: 1/3 internationellt, 1/3 riket, 1/3 Skåne. Kommunens största utvecklingssatsning är Marint centrum som är en mötesplats där information, kompetens, kunskap och upplevelser om Östersjöns marina miljö står i centrum. Marint centrum har ett utvecklat samarbete med näringsliv och akademi, t.ex. Lunds universitet.

Kommunen har en vision som stakar ut vägen mot framtiden. Där finns en satsning på bostäder, ett växande näringsliv och ett stort, gränsöverskridande samarbete mellan kommun, näringsliv och medborgare för ett livskraftigt Österlen.

Lars Persson, näringslivsutvecklareKontakta gärna Lars Persson, näringslivsutvecklare, lars.persson@simrishamn.se 0414-81 91 22