Välkommen till våra sidor för näringslivet!

Frukostmöte för företagare 14/6

Välkommen till ett frukostmöte för företagare, onsdagen den 14 juni kl. 7.30–9.30 på rådhuset i Simrishamn! Temat är företagens möjlighet till kompetensförsörjning och rekrytering. Mer information kommer att finnas här på simrishamn.se inom kort. Föranmälan till frukostmötet görs till näringslivsutvecklare Lars Persson: 0414-81 91 22, lars.persson@simrishamn.se Välkommen!

Prenumerera på nyhetsbrevet Näringslivsnytt!

Simrishamns kommuns gör ett särskilt nyhetsbrev med riktad information till näringslivet. Syftet är att ge dig som företagare snabb och lättillgänglig information om vad som händer i vår kommun och vilka möjligheter som erbjuds. Nyhetsbrevet kommer till dig per e-post åtta gånger/år. Naturligtvis är denna service helt gratis. Skicka din e-postadress till naringsliv@simrishamn.se Skriv namn och företag, så lägger vi in dig som prenumerant. Det senaste nyhetsbrevet finns här!

TÖS-projektet för företag som vill växa och utvecklas!

Målet med TÖS-projektet är en ökad tillväxt hos företag i östra Skåne. Inledningsvis sker en kvalificerad analys av företagets nuläge, vilja och utmaningar. Därefter följer under ca två år av utbildningar och stöd anpassade till företagets eget behov.

För företag som vill vara med i TÖS är det nu (v19) de allra sista dagarna för intresseanmälan.

Kontakta därför snarast näringslivsutvecklare Lars Persson, 0414-81 91 22 eller lars.persson@simrishamn.se för mer information och er intresseanmälan!

Sommarlovsentreprenör är ett helt unikt sommarjobb!

Nu finns det en fantastisk möjlighet för ungdomar i Simrishamns kommun som är mellan 16 och 17 år att under sommaren få jobba som egen företagare! Under fyra veckor finns möjligheten att med professionell handledning utveckla en egen affärsidé. Du kan prova att starta och driva ett eget riktigt företag! Sommarlovsentreprenör är en chans för dig att utveckla dina intressen och din entreprenörsanda!

Låter det spännande och vill du ha mer information? Kontakta då näringslivsutvecklare Lars Persson 0414-81 91 22 lars.persson@simrishamn.se

Fakta: Sommarlovsentreprenör genomförs i två separata 4-veckorsperioder och räknas som ett vanligt feriejobb med lön och arbetstid. Den första gruppen sommarlovsentreprenörer startar vecka 26, den andra vecka 28, och man har två gemensamma veckor.

Gör dig redo för export!

Den 23 maj startar Business Sweden en ny grupp i programmet ”Steps to Export”. Programmet riktar sig till företag som har en etablerad kundbas i Sverige och/eller utomlands och som vill skapa en struktur som gör det möjligt att växa internationellt på ett effektivt och målinriktat sätt.

”Steps to Export” ger dig större kunskap, ökad säkerhet och en genomarbetad strategi för din exportsatsning och har som uttalat mål att resultera i en exportplan, en handlingsplan och en eller flera marknadsplaner.Teoretiska moment varvas med praktiska övningar och diskussioner med det egna företaget i fokus. Man träffas sex halvdagar med start den 23 maj. Mellan träffarna ges individuell coaching till respektive företag.

All tid som Business Swedens handledare och coacher lägger på gruppövningar och personlig coaching är kostnadsfri.

Anmäl dig senast den 1 maj genom att skicka e-post med dina kontaktuppgifter till astrid.hackl@business-sweden.se, 0702-00 97 95. Det är först till kvarn som gäller!

Mer information hittar du här:  http://www.business-sweden.se/Export/Seminarier-och-events/EventsSeminarier/steps-to-export-i-skane/

CAT – en unik chans till kompetensutveckling!

Competence Academy Tourism, CAT, erbjuder en unik möjlighet till kompetensutveckling baserat på ditt företags utvecklingsbehov och dina medarbetares individuella kompetensbehov. Utefter dessa skapas en tillväxt- och kompetensplan som ligger till grund för utbildningar som erbjuds. Projektet fokuserar på kompetenshöjande insatser inom områdena hållbarhet, digitalisering och internationalisering. För de företag som idag är delaktiga i Destinationsutvecklingsprocessen är Competence Academy Tourism en del av processens nästa steg.

Vem kan delta?

Projektet riktar sig mot små företag med mindre än 50 anställda inom besöksnäringen. Både ledning och medarbetare är välkomna att delta i utbildningsinsatserna. Företag som ingår i en koncern, t.ex. i en hotellkedja, kan inte delta. Utbildningarna är kostnadsfria. Bidraget från Europeiska Socialfonden täcker alla utbildningskostnaderna. Företag bidrar själv med sitt engagemang och sin tid.

För frågor om CAT och de kommande utbildningarna samt för intresseanmälan kontakta projektledare Lars Braedstrup:

lars.braedstrup-holm@skane.se, 0725-87 25 10

Start-up-café varannan fredag

Start-up-café på Marint centrum i Simrishamn är mötesplatsen där alla är välkomna, allt från entreprenörer till små och medelstora företag, eller för dig som bara är nyfiken och funderar på att starta eget. Kom och prata försäljning, marknadsföring, juridik eller något annat som berör nyföretagande. Det behövs ingen föranmälan. Nyföretagarcentrum bjuder på kaffe och fralla! Platsen är Sjöbris Café & Bistro på Marint centrum, tiden är kl. 9–12 och start-up-caféer är varje fredag udda veckor. För mer information och frågor, kontakta rådgivare Lotte Kolare på Nyföretagarcentrum 0706-18 09 68, ystad@nyforetagarcentrum.se

Starta företag-träffar under våren

Funderar du på att starta eget företag? Då finns Starta företag-träffarna till för dig! (tiden är alltid kl.18-21):

  • Simrishamn, Marint centrum 13/6
  • Ystad, Gamla rådhuset 30/5

På starta företag-träffarna går man igenom vad du ska tänka på när du t. ex. gör din affärsplan inför starten av ditt företag. Du får konkreta handfasta tips och råd. Du får både inspiration och information och kan knyta kontakter med banker och redovisningsbyråer. Träffarna, som genomförs av Nyföretagarcentrum, är kostnadsfria och fika ingår! Föranmälan gör du till   ystad@nyforetagarcentrum.se eller 0706-18 09 68. Välkommen!

Är du redo för hållbara affärer?

Hållbar utveckling Skåne och Industrikluster IUC Syd kommer att besöka skånska företag och genomföra workshops om cirkulär ekonomi. De förklarar begreppet cirkulär ekonomi och berättar vilka möjligheter det finns att skapa affärsmöjligheter. För dig som leverantör är det viktigt att sätta dig in i vad cirkulär ekonomi verkligen innebär.

 Boka in en kostnadsfri workshop om cirkulär ekonomi!

Workshopen anpassas efter era behov, den kan vara allt från en och en halv timme till en förmiddag lång. Om ditt företag är intresserat av ett besök, hör då av dig snarast helena.nilsson@hutskane.se Workshopen är kostnadsfri och ingår i det Vinnovafinansierade projektet CIRCLES

Välkommen till Innovationscenter för landsbygden!

Innovationscenter för landsbygden är ett nav och en mötesplats för dig som är innovatör och entreprenör på landsbygden. Det har som uppgift att inspirera, stärka entreprenörskapet och stödja dig som företagare. Syftet är att entreprenörer som bor och verkar på landsbygden ska ha samma möjligheter som i större städer. Genom att stödja innovativa företagare vill Innovationscenter bidra till att öka tillväxten på landsbygden. Innovationscenter för landsbygden kommer att finnas på Marint centrum i Simrishamn och finansieras till största delen av Leader sydöstra Skåne. För besök, rådgivning och mer information kontakta Helena Kurki, 0705-93 02 43 helena.kurki@sjobo.se www.innovationscenter.se

Campus Österlen

Vi fortsätter planerna på att etablera Campus Österlen, ett regionalt utbildningscentrum, med utbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå samt kortare kompetensutveckling på olika nivåer. Baserat på en förstudie 2015 tog kommunfullmäktige i fjol beslutet att fördjupa och förankra idén. Under våren ska ett beslutsunderlag tas fram, beslut planeras tas i kommunfullmäktige i augusti.

Helena Ström har tillsatts som projektledare och hennes uppdrag är just nu att bl.a. undersöka kompetensförsörjningsbehovet i olika branscher och organisationer samt knyta kontakter med  utbildningsanordnare. Är du arbetsgivare, utbildningsanordnare eller vill dela med dig av dina tankar och erfarenheter i ämnet? Då är du välkommen att höra av dig till Helena, 0704-32 83 08.

Är du intresserad av att göra en energikartläggning?

Små och medelstora företag kan söka ekonomiskt stöd från Energimyndigheten för att genomföra en energikartläggning. Energikartläggning kan leda till lönsamma åtgärder där företaget både sparar pengar och minskar sin miljöpåverkan. Energimyndigheten ställer vissa krav inför sökandet av stödet.

  • Energianvändning måste överstiga 300 megawattimmar (MWh) per år.
  • Antal anställda ska högst vara 249 personer.
  • Årsomsättningen ska inte överstiga 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år.

Energikontoret Skåne stödjer dig hela vägen genom ditt energiarbete och ser till att det går så smidigt som möjligt. De hjälper dig före, under och efter energikartläggningen och hjälper dig att söka stödet hos Energimyndigheten, som även kan erbjuda andra stöd till små och medelstora företag. Läs mer på Energikontoret Skånes hemsida: http://kfsk.se/energikontoretskane/foretag/

eller kontakta Jakob Economou, Energikontoret Skåne för mer information: jakob.ecanomou@kfsk.se, 0728-85 49 45.

Våra politiker besöker företag

Simrishamns kommuns politiker och tjänstepersoner gör regelbundna företagsbesök. Vi besöker stora och små, nya och gamla och företag i alla olika branscher. Syftet med företagsbesöken är att öka kunskapen om våra många företag och att underlätta för företagen i deras kontakter med kommunen. Vill du att kommunen även besöker ditt företag? E-posta då till näringslivsutvecklare lars.persson@simrishamn.se bokar vi in ett besök.

Årets Företagarkväll 28/10 2016!

Fredagen den 28 oktober var företagare i Simrishamns kommun samlade på Nordic Sea Winery i Simrishamn för den årliga stora företagarfesten. För en fantastisk underhållning stod Performing Arts, det estetiska programmet på Nova Academy i Simrishamn.

Årets Företagare i Simrishamns kommun 2015 blev Ingemar Espelund, Järrestads Härads Lantmannaförening med följande motivering: ”Med en verksamhet som startade i början av 1900-talet på Österlen och som under alla år försett orten med förnödenheter inom sin bransch. Vid det senaste sekelskiftet togs nya tag och utbyggnaderna har kommit slag i slag och numera kan företaget kallas ett fullsortimentsvaruhus med god service tack vare många engagerade och kunniga medarbetare. Allt detta tillsammans skapar grogrund för en levande landsbygd.”

Till Årets nyföretagare utsågs Rafaela Saleh med företaget Rafael Beauty Center. Motiveringen löd: ”Rafaela och hennes make Aos är på många sätt goda förebilder för andra nyföretagare. Rafaela visar att hon med vilja, stort mod och initiativrikedom kan komma långt – inte bara genom att flytta till ett annat land, utan även genom att målmedvetet arbeta med att integrera sig, stå på egna ben och starta och utveckla ett företag. Årets nyföretagare är en entreprenör som drivs av en stor vilja, stort engagemang och stor handlingskraft.”

Utmärkelsen Årets unga företagare gick till Elin Dahn Gellerfelt, Skillinge hamnkrog m.m. Motiveringen löd: ”På en ny plats och i samspel med omgivningen, blandas japanska och skånska smaker med ett starkt lokalt fokus som drivkraft”.

Scen Österlen blev till Årets näringslivsambassadör med denna motivering: ”Med energi, glädje och gemenskap skapar unga talanger både starka upplevelser i stunden och oförglömliga minnen”. 

Ett stort grattis till alla pristagare!

Hemsidan för upphandling omarbetad och förnyad

Hemsidan som berör upphandling och inköp är både omarbetad och flyttad hit till näringslivssidorna. Se under Upphandling och inköp. Huvudsidan innehåller viktig information för dig som medborgare och företagare. Här kan du följa aktuella händelser och upphandlingar, se vilka aktuella ramavtal kommunen har, vilka politiska riktlinjer som gäller och hur vår upphandlingsprocess ser ut. Allt för att ge dig största möjliga insyn och möjlighet till påverkan. Det finns även en undersida som riktar sig till leverantörer. Här har vi samlat all information som behövs för att du som företagare ska veta vad som gäller när du vill sälja varor, tjänster eller entreprenader till kommunen.

Aktuella upphandlingar och avtal

De upphandlingar som för tillfället annonseras hittar du på länken nedan:
Aktuella upphandlingar

Ge gärna synpunkter på sidorna till upphandlingsstrateg Markus Bäckström marcus.backstrom@ simrishamn.se

Dialog med företagen

Nu när internutbildningen "Förenkla helt enkelt" är genomförd, är nästa steg att starta dialogen med dig som är företagare, att testa våra förslag till arbetsformer och service och få din feedback. Är vi på rätt spår? Vad har man för erfarenhet av att samarbeta med oss? Vad gör vi bra och vad kan vi bli bättre på? I ett första skede kommer vi att göra djupintervjuer med många av de företag som har eller har haft mycket kontakt med kommunen den senaste tiden. Vi kommer också att ha olika fokusgrupper med olika utgångspunkter och sammansättningar.  På olika mötesplatser, där kommun och företagare möts i samtalet om hur vi gemensamt skapar ett bättre företagsklimat, går vi från förslag till handling och kommer överens om formerna.

Företag kan söka pengar för sin affärsutveckling!

Region Skåne erbjuder Affärsutvecklingscheckarna som riktar sig till små företag med 2-49 anställda med minst tre miljoner i omsättning och som vill komma ut på en ny internationell marknad eller bredda sin redan internationella marknad ytterligare. Företag kan söka en check på 50 000- 250 000 kr. Checken täcker upp till halva kostnaden och resten betalar företaget själv.

Pengarna kan användas till:

  • Köp av tjänst
  • Resekostnader (max 20 procent av totala kostnader)
  • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Mer information www.skane.com/sv/affarsutvecklingscheckar-for-internationalisering-i-skanska-smaforetag

Reportage om företagandet på Österlen

EFN, Ekonomi- och finansnyheterna, har varit på besök på Österlen och tagit tempen på det lokala företagandet. Se reportaget här.


Dags att söka projekt- och företagsstöd!

Alla företagsstöd och de flesta projektstöd inom det svenska landsbygdsprogrammet har öppnat för ansökan. Den som driver företag eller projekt på landsbygden kan välja bland ett stort antal olika stöd. Företags- och projektstöden är en del av landsbygdsprogrammet 2014-2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Det är de satsningar som bidrar mest till Landsbygdsprogrammets mål som kommer att beviljas pengar. Vilket innebär att det inte längre är ”först till kvarn” som gäller utan det nu är den bästa ansökan som får stöd.

Har du frågor om stöden?

Om du har frågor om företags- och projektstöd, läs mer på: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/investeringsmojligheter/Pages/default.aspx


Broschyr om alla EU-program

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020” är en fullmatad skrift som är nyttig för dig som har en projektidé eller vill veta mer om vilka olika EU-program som finns. Broschyren och mer information finns på: 

www.sjobo.se/europa-direkt/nyhetsarkiv/skanska-kommuners-guide-till-eu-program-2014-2020/ Vill du ha den skickad till dig? Maila namn och postadress till naringsliv (at) simrishamn.seTillväxt Syd

Tillväxt Syd genomför utbildningsprogram som utformas efter de behov som finns hos medlemsföretagen. Som medlem kan man också få hjälp att skräddarsy företagsspecifika utbildningsinsatser i samarbete med kvalitetssäkrade och upphandlade leverantörer. Ett antal gånger per år arrangeras nätverksträffar då man bjuder på inspirerande föreläsningar inom olika teman kombinerat med mingel under lättsamma former. Tillväxt Syd får medlemsföretagen även tillgång till ett nätverk med partnerföretag och organisationer som verkar för tillväxt i regionen på olika sätt och som kan stödja medlemsföretagens affärsutveckling. Verksamheten bedrivs som en ekonomisk förening utan eget vinstintresse och finansieras genom medlems- och serviceavgifter samt bidrag från Sparbanken Syds Tillväxtstiftelse och Simrishamns och Ystads kommuner. Läs mer på hemsidan. Länk till kalendariet.


Starta Driva Utveckla - för dig som vill utveckla ditt företag!

Starta Driva Utveckla - är samlingsplatsen för rådgivning och finansiering till innovatörer, entreprenörer och företagare i Skåne. Region Skåne vill göra det enkelt för driftiga människor att starta, driva och utveckla sina verksamheter. Hemsidan lotsar enkelt vidare till relevanta aktörer inom hela Skånes företagsfrämjande nätverk. Det finns över 50 organisationer till din hjälp!

Kontakt:
Närlingsliv Skåne, Dockplatsen 26, 205 01 Malmö
info@skane.com
Växel: 040-675 30 01, +(0)46 40 675 34 79
Hemsida: Utveckling Skåne

Hemsida för Starta Driva Utveckla: Startadrivautveckla


 Simrishamn ”Årets nyföretagarkommun” i Sverige 2014!

Årets nyföretagarkommun 2014aretsnyfkommun_logotyp_2014

Bakom utmärkelsen står ekonomiföretaget Visma och NyföretagarCentrum Sverige. Så här löd juryns motivering: ”Simrishamns kommun har framgångsrikt utvecklat den tradition av nyföretagande som finns på Österlen. Kommunen driver ett påfallande konkret arbete med näringslivsfrågor i nära samverkan med bland annat NyföretagarCentrum och Ung Företagsamhet. Det är nyckeln till många nystartade företags framgångar i ett både köns- och åldersmässigt diversifierat näringsliv.


Innovationscheckar till skånska företag!

Skånska små och medelstora företag kan nu söka medel för att utveckla nya innovationer. Målet med satsningen är att stimulera utveckling av innovationer i små- och medelstora företag. Almi Skåne och IUC skall förmedla Innovationscheckar på maximalt 100 000 kr till små- och medelstora företag. Sammanlagt kommer minst 32 företag i Skåne att få extra stöd för att utveckla nya innovationer. Med hjälp av extern kunskap och teknik skall pengarna förbättra företagens möjligheter att etablera en innovation på marknaden.Mer info om vem som kan söka och hur man gör finns på; http://www.almi.se/Skane/Aktuellt/Innovationscheckar1/ Kontaktpersoner; ALMI Innovation  johan.olsen@almi.se IUC Skåne Mats Larsson, 073-355 24 11, mats.larsson@iuc-skane.se

Simrishamn har företagslotsar på alla förvaltningar!

Simrishamns kommun har numera företagslotsar på kommunens samtliga förvaltningar. Företagslotsarna är ett komplement till det stöd och den centrala lotsfunktion som finns i kommunen. Tanken med flera företagslotsar är, att oavsett vilken kommunal verksamhet man har kontakt med, det alltid skall gå att få en snabb och korrekt vägledning och hjälp. Det finns på varje förvaltning minst en företagslots som tar hand om frågor som rör företagande och företagsetableringar. Detta kan gälla frågor inför en företagsstart som tillstånd och regler, men även viss rådgivning och olika vägar till kompetensutveckling.

Synpunkter på innehållet

Vår ambition är att hemsidan utvecklas bäst genom en ständig dialog med användarna. Kontakta därför gärna näringslivsutvecklare Lars Persson med dina synpunkter på hemsidans utformning och innehåll: lars.persson@simrishamn.se.