Välkommen till Simrishamns kommuns hemsida för näringslivet!

Rykande färskt nyhetsbrev för dig som är företagare...

... kan du ladda ner här.

Frukostmöte för företagare 2/3

Välkommen till årets första frukostmöte för företagare torsdagen den 2 mars kl. 7.30 på Skeppet, Marint centrum i Simrishamn. Recept på framgång är morgonens tema. Företagarna Syds regionchef Magnus N:son Engelbäck och Elin Dahn Gellerfelt från Skillinge hamnkrog och Mat på Östangård, samtalar med Håcan Nilsson om deras syn på framgång. Elin utsågs till Årets unga företagare i Simrishamns kommun 2016. Det blir även aktuell information från Simrishamns kommun och Företagarna, samt tid för diskussion och frågor. Frukostmötet avslutas kl. 9. Föranmälan görs till näringslivsutvecklare Lars Persson, 0414-81 91 22, lars.persson@simrishamn.se eller till Företagarna, info@ceciliagranquist.se

Frukostmötet arrangeras av Simrishamns kommun i samarbete med Företagarna Österlen.

Prenumerera på nyhetsbrevet Näringslivsnytt!

Simrishamns kommuns gör ett särskilt nyhetsbrev med information till näringslivet. Syftet är att ge dig som företagare snabb och lättillgänglig information om vad som händer i vår kommun och vilka möjligheter som erbjuds. Nyhetsbrevet kommer till dig per e-post åtta gånger/år. Naturligtvis är denna service helt gratis. Skicka din e-postadress till naringsliv@simrishamn.se Skriv namn och företag, så skickar vi både det senaste nyhetsbrevet och lägger in dig som prenumerant framöver.

Sommarlovsentreprenör

Ungdomar i Simrishamns kommun födda 2000 eller 2001 kan i sommar få möjlighet till en kommunal ferieungdomsplats som Sommarlovsentreprenör. Under fyra veckor finns en unik möjlighet att med professionell handledning utveckla en egen affärsidé. Man kan också prova  att på riktigt starta och driva ett eget företag! Vill du redan nu få mer information? Kontakta då näringslivsutvecklare Lars Persson 0414-81 91 22  lars.persson@simrishamn.se

Start-up-café varannan fredag

Start-up-café på Marint centrum i Simrishamn är mötesplatsen där alla är välkomna, allt från entreprenörer till små och medelstora företag, eller för dig som bara är nyfiken och funderar på att starta eget. Kom och prata försäljning, marknadsföring, juridik eller något annat som berör nyföretagande. Det behövs ingen föranmälan. Nyföretagarcentrum bjuder på kaffe och fralla! Platsen är Sjöbris Café & Bistro på Marint centrum, tiden är kl. 9–12 och start-up-caféer är varje fredag udda veckor. För mer information och frågor, kontakta rådgivare Lotte Kolare på Nyföretagarcentrum 0706-18 09 68, ystad@nyforetagarcentrum.se

Starta företag-träffar under våren

Funderar du på att starta eget företag? Då finns Starta företag-träffarna till för dig! (tiden är alltid kl.18-21):

  • Simrishamn, Marint centrum 25/4 och 13/6
  • Ystad, Gamla rådhuset 28/3 och 30/5
  • Tomelilla, kommunhuset 7/3 och 9/5

På starta företag-träffarna går man igenom vad du ska tänka på när du t. ex. gör din affärsplan inför starten av ditt företag. Du får konkreta handfasta tips och råd. Du får både inspiration och information och kan knyta kontakter med banker och redovisningsbyråer. Träffarna, som genomförs av Nyföretagarcentrum, är kostnadsfria och fika ingår! Föranmälan gör du till Lotte Kolare, Nyföretagarcentrum: lotte.kolare@nyforetagarcentrum.se eller 0706-18 09 68. Välkommen!

Välkommen till Innovationscenter för landsbygden!

Innovationscenter för landsbygden är ett nav och en mötesplats för dig som är innovatör och entreprenör på landsbygden. Det har som uppgift att inspirera, stärka entreprenörskapet och stödja dig som företagare. Syftet är att entreprenörer som bor och verkar på landsbygden ska ha samma möjligheter som i större städer. Genom att stödja innovativa företagare vill Innovationscenter bidra till att öka tillväxten på landsbygden. Innovationscenter för landsbygden kommer att finnas på Marint centrum i Simrishamn och finansieras till största delen av Leader sydöstra Skåne. För besök, rådgivning och mer information kontakta Helena Kurki, 0705-93 02 43 helena.kurki@sjobo.se www.innovationscenter.se

Innovation Camp för lantbruk och gröna näringar

Innovationscenter för landsbygden arrangerar den 28 februari en heldag för företag inom lantbruk och gröna näringar. Dagen bjuder på inspiration, kunskap och diskussion om gemensamma utvecklingsfrågor. Kreativa idéer kommer att utvecklas till nya produkter och tjänster. Det kan också vara nya innovativa arbetssätt, som att knyta till sig oväntade partners eller att hitta nya intressanta och givande samarbeten.

Tid: 28 februari kl. 9–16 Plats: Bollerup, Idrottshallen

Dagen är kostnadsfri inkl. lunch och fika.

Anmälan och mer information finns på: simplesignup.se/event/89528

Upphandlingar 

Kommunen annonserade i början av året upphandling av samordnad varudistribution. Målen med upphandlingen är att ge små och medelstora företag en ökad möjlighet att delta i kommunens varuupphandlingar, att kostnaderna för upphandlade varor långsiktigt ska minska, att minska kommunens miljöpåverkan, att öka trafiksäkerheten samt att ge kommunens verksamheter en bättre leveransprecision. Mer information om upphandlingen samt andra aktuella upphandlingar finns på simrishamn.se, klicka på snabbvalet ”Upphandling och inköp”. Ett urval av aktuella upphandlingar är:

Annonserade

  • Fakturaskanning
  • Grönyteskötsel

 Påbörjade men ej annonserade

  • Mobiltelefoner
  • Drift av fritidsanläggningar
  • Lokalstädning

Är du intresserad av att göra en energikartläggning?

Små och medelstora företag kan söka ekonomiskt stöd från Energimyndigheten för att genomföra en energikartläggning. Energikartläggning kan leda till lönsamma åtgärder där företaget både sparar pengar och minskar sin miljöpåverkan. Energimyndigheten ställer vissa krav inför sökandet av stödet.

• Energianvändning måste överstiga 300 megawattimmar (MWh) per år.

• Antal anställda ska högst vara 249 personer.

• Årsomsättningen ska inte överstiga 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år.

Energikontoret Skåne stödjer dig hela vägen genom ditt energiarbete och ser till att det går så smidigt som möjligt. De hjälper dig före, under och efter energikartläggningen och hjälper dig att söka stödet hos Energimyndigheten, som även kan erbjuda andra stöd till små och medelstora företag. Läs mer på Energikontoret Skånes hemsida: http://kfsk.se/energikontoretskane/foretag/

eller kontakta Jakob Economou, Energikontoret Skåne för mer information: jakob.ecanomou@kfsk.se, 0728-85 49 45.

Våra politiker besöker företag

Simrishamns kommuns politiker och tjänstepersoner gör regelbundna företagsbesök. Vi besöker stora och små, nya och gamla och företag i alla olika branscher. Syftet med företagsbesöken är att öka kunskapen om våra många företag och att underlätta för företagen i deras kontakter med kommunen. Vill du att kommunen även besöker ditt företag? E-posta då till näringslivsutvecklare lars.persson@simrishamn.se  bokar vi in ett besök.

Årets Företagarkväll 28/10!

Fredagen den 28 oktober var företagare i Simrishamns kommun samlade på Nordic Sea Winery i Simrishamn för den årliga stora företagarfesten. Kvällens höjdpunkter var utdelningen av de fyra utmärkelserna Årets företagare, Årets nyföretagare, Årets unga företagare och Årets näringslivsambassadör. För en fantastisk underhållning stod Performing Arts, det estetiska programmet på Nova Academy i Simrishamn.

Nova Academy

JHL

Årets Företagare i Simrishamns kommun 2015 blev Ingemar Espelund, Järrestads Härads Lantmannaförening. Cecilia Granquist Dahmén, ordförande för Företagarna Österlen, skötte utdelningen av denna prestigefyllda utmärkelse, som överlämnades med följande motivering: ”Med en verksamhet som startade i början av 1900-talet på Österlen och som under alla år försett orten med förnödenheter inom sin bransch. Vid det senaste sekelskiftet togs nya tag och utbyggnaderna har kommit slag i slag och numera kan företaget kallas ett fullsortimentsvaruhus med god service tack vare många engagerade och kunniga medarbetare. Allt detta tillsammans skapar grogrund för en levande landsbygd.”

Rafaela Saleh

Till Årets nyföretagare utsågs Rafaela Saleh med företaget Rafael Beauty Center. Motiveringen löd: ”Rafaela och hennes make Aos är på många sätt goda förebilder för andra nyföretagare. Rafaela visar att hon med vilja, stort mod och initiativrikedom kan komma långt – inte bara genom att flytta till ett annat land, utan även genom att målmedvetet arbeta med att integrera sig, stå på egna ben och starta och utveckla ett företag. Årets nyföretagare är en entreprenör som drivs av en stor vilja, stort engagemang och stor handlingskraft.” Utmärkelsen Årets nyföretagare utses av Nyföretagarcentrum. Lars Kindesjö, ordförande i Nyföretagarcentrum Ystad-Österlenregionen, och rådgivare Stefan Litzberg skötte gemensamt denna prisutdelning.

Elin Dahn Gellerfelt

Simrishamn uppmärksammar även yngre företagare. Utmärkelsen Årets unga företagare gick till Elin Dahn Gellerfelt, Skillinge hamnkrog m.m. Motiveringen löd: ”På en ny plats och i samspel med omgivningen, blandas japanska och skånska smaker med ett starkt lokalt fokus som drivkraft”.

Anna Kesar

Scen Österlen blev till Årets näringslivsambassadör med denna motivering: ”Med energi, glädje och gemenskap skapar unga talanger både starka upplevelser i stunden och oförglömliga minnen”. Årets näringslivsambassadör representerades under kvällen av den konstnärliga ledaren Anna Kesar.

Ett stort grattis till alla pristagare!

Hemsidan för upphandling omarbetad och förnyad

Som ett led i arbetet med att förbättra vår digitala kommunikation är nu hemsidan som berör upphandling och inköp både omarbetad och flyttad hit till näringslivssidorna. Se under Upphandling och inköp. Huvudsidan innehåller viktig information för dig som medborgare och företagare. Här kan du följa aktuella händelser och upphandlingar, se vilka aktuella ramavtal kommunen har, vilka politiska riktlinjer som gäller och hur vår upphandlingsprocess ser ut. Allt för att ge dig största möjliga insyn och möjlighet till påverkan. Det finns även en helt ny undersida som riktar sig till leverantörer. Här har vi samlat all information som behövs för att du som företagare ska veta vad som gäller när du vill sälja varor, tjänster eller entreprenader till kommunen. Ge gärna synpunkter på de nya sidorna till upphandlingsstrateg Markus Bäckström marcus.backstrom (at) simrishamn.se

Kommunen har genomfört SKL-utbildningen ”Förenkla – helt enkelt” med förbättrat företagsklimat som mål - nu är tar vi nästa steg

Kommunen är en av de offentliga aktörer som företagen kommer i kontakt med i olika faser i sin utveckling. Det kan handla om olika typer av tillstånd, markfrågor och service, men även deltagande i upphandlingar, nätverkande, tandemrekryteringar m.m. Det kan vara olika förvaltningar och tjänstemän företagen möter under resans gång. Hur bra är vi på att hantera detta som kommun? Hur medvetna är vi om hur effektiv företagens kontakt med oss, direkt eller indirekt, är beroende av hur vi agerar och arbetar på olika förvaltningar? Hjälper och underlättar vi för företagen så att de kan växa och utvecklas eller skapar vi omedvetna hinder?

Dialog med företagen

Nu när internutbildningen "Förenkla helt enkelt" är genomförd, är nästa steg att starta dialogen med dig som är företagare, att testa våra förslag till arbetsformer och service och få din feedback. Är vi på rätt spår? Vad har man för erfarenhet av att samarbeta med oss? Vad gör vi bra och vad kan vi bli bättre på? I ett första skede kommer vi att göra djupintervjuer med många av de företag som har eller har haft mycket kontakt med kommunen den senaste tiden. Vi kommer också att ha olika fokusgrupper med olika utgångspunkter och sammansättningar. En rad företag kommer att få enkäter för att ta ställning till våra tankar och förslag till nya arbets- och samarbetsformer, liksom att få en övergripande bild av förväntningarna hos kommunens näringsliv på såväl kommunen som andra offentliga myndigheter. Allt material från sensommarens/höstens gemensamma arbete blir underlag för konkreta förslag till samarbetsformer och servicegivande. På olika mötesplatser, där kommun och företagare möts i samtalet om hur vi gemensamt skapar ett bättre företagsklimat, går vi från förslag till handling och kommer överens om formerna.

Företag kan söka pengar för sin affärsutveckling!

Region Skåne erbjuder Affärsutvecklingscheckarna som riktar sig till små företag med 2-49 anställda med minst tre miljoner i omsättning och som vill komma ut på en ny internationell marknad eller bredda sin redan internationella marknad ytterligare. Företag kan söka en check på 50 000- 250 000 kr. Checken täcker upp till halva kostnaden och resten betalar företaget själv.

Pengarna kan användas till:

 Köp av tjänst

 Resekostnader (max 20 procent av totala kostnader)

 Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Mer information www.skane.com/sv/affarsutvecklingscheckar-for-internationalisering-i-skanska-smaforetag

Reportage om företagandet på Österlen

EFN, Ekonomi- och finansnyheterna, har varit på besök på Österlen och tagit tempen på det lokala företagandet. Se reportaget här.


Dags att söka projekt- och företagsstöd!

Alla företagsstöd och de flesta projektstöd inom det svenska landsbygdsprogrammet har öppnat för ansökan. Den som driver företag eller projekt på landsbygden kan välja bland ett stort antal olika stöd. Företags- och projektstöden är en del av landsbygdsprogrammet 2014-2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Det är de satsningar som bidrar mest till Landsbygdsprogrammets mål som kommer att beviljas pengar. Vilket innebär att det inte längre är ”först till kvarn” som gäller utan det nu är den bästa ansökan som får stöd.

Har du frågor om stöden?

Om du har frågor om företags- och projektstöd, läs mer på: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/investeringsmojligheter/Pages/default.aspx


Broschyr om alla EU-program

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020” är en fullmatad skrift som är nyttig för dig som har en projektidé eller vill veta mer om vilka olika EU-program som finns. Broschyren och mer information finns på: 

www.sjobo.se/europa-direkt/nyhetsarkiv/skanska-kommuners-guide-till-eu-program-2014-2020/ Vill du ha den skickad till dig? Maila namn och postadress till naringsliv (at) simrishamn.seTillväxt Syd

Tillväxt Syd genomför utbildningsprogram som utformas efter de behov som finns hos medlemsföretagen. Som medlem kan man också få hjälp att skräddarsy företagsspecifika utbildningsinsatser i samarbete med kvalitetssäkrade och upphandlade leverantörer. Ett antal gånger per år arrangeras nätverksträffar då man bjuder på inspirerande föreläsningar inom olika teman kombinerat med mingel under lättsamma former. Tillväxt Syd får medlemsföretagen även tillgång till ett nätverk med partnerföretag och organisationer som verkar för tillväxt i regionen på olika sätt och som kan stödja medlemsföretagens affärsutveckling. Verksamheten bedrivs som en ekonomisk förening utan eget vinstintresse och finansieras genom medlems- och serviceavgifter samt bidrag från Sparbanken Syds Tillväxtstiftelse och Simrishamns, Tomelillas och Ystads kommuner. Läs mer på hemsidan. Länk till kalendariet.


Starta Driva Utveckla - för dig som vill utveckla ditt företag!

Starta Driva Utveckla - är samlingsplatsen för rådgivning och finansiering till innovatörer, entreprenörer och företagare i Skåne. Region Skåne vill göra det enkelt för driftiga människor att starta, driva och utveckla sina verksamheter. Hemsidan lotsar enkelt vidare till relevanta aktörer inom hela Skånes företagsfrämjande nätverk. Det finns över 50 organisationer till din hjälp!

Kontakt:
Närlingsliv Skåne, Dockplatsen 26, 205 01 Malmö
info (at) skane.com
Växel: 040-675 30 01, +(0)46 40 675 34 79
Hemsida: Utveckling Skåne

Hemsida för Starta Driva Utveckla: Startadrivautveckla


 Simrishamn ”Årets nyföretagarkommun” i Sverige 2014!

Årets nyföretagarkommun 2014aretsnyfkommun_logotyp_2014

Bakom utmärkelsen står ekonomiföretaget Visma och NyföretagarCentrum Sverige. Så här löd juryns motivering: ”Simrishamns kommun har framgångsrikt utvecklat den tradition av nyföretagande som finns på Österlen. Kommunen driver ett påfallande konkret arbete med näringslivsfrågor i nära samverkan med bland annat NyföretagarCentrum och Ung Företagsamhet. Det är nyckeln till många nystartade företags framgångar i ett både köns- och åldersmässigt diversifierat näringsliv.


Innovationscheckar till skånska företag!

Skånska små och medelstora företag kan nu söka medel för att utveckla nya innovationer. Målet med satsningen är att stimulera utveckling av innovationer i små- och medelstora företag. Almi Skåne och IUC skall förmedla Innovationscheckar på maximalt 100 000 kr till små- och medelstora företag. Sammanlagt kommer minst 32 företag i Skåne att få extra stöd för att utveckla nya innovationer. Med hjälp av extern kunskap och teknik skall pengarna förbättra företagens möjligheter att etablera en innovation på marknaden.Mer info om vem som kan söka och hur man gör finns på; http://www.almi.se/Skane/Aktuellt/Innovationscheckar1/ Kontaktpersoner; ALMI Innovation  johan.olsen@almi.se IUC Skåne Mats Larsson tfn 073-355 24 11 mats.larsson@iuc-skane.se

Simrishamn har företagslotsar på alla förvaltningar!

Simrishamns kommun har numera företagslotsar på kommunens samtliga förvaltningar. Företagslotsarna är ett komplement till det stöd och den centrala lotsfunktion som finns i kommunen. Tanken med flera företagslotsar är, att oavsett vilken kommunal verksamhet man har kontakt med, det alltid skall gå att få en snabb och korrekt vägledning och hjälp. Det finns på varje förvaltning minst en företagslots som tar hand om frågor som rör företagande och företagsetableringar. Detta kan gälla frågor inför en företagsstart som tillstånd och regler, men även viss rådgivning och olika vägar till kompetensutveckling.

Synpunkter på innehållet

Kommunens ambition är att hemsidan utvecklas bäst genom en ständig dialog med användarna. Kontakta därför gärna näringslivsutvecklare Lars Persson med dina synpunkter på hemsidans utformning och innehåll.