Välkommen till Simrishamns kommuns hemsida för näringslivet!

Start-up-café i Simrishamn

Fredagen den 3 februari är det årets första start-up-café på Marint centrum i Simrishamn. Det är en ny mötesplats där alla är välkomna, allt från entreprenörer till små och medelstora företag, eller för dig som bara är nyfiken och funderar på att starta eget. Kom och prata försäljning, marknadsföring, juridik eller allt annat som berör nyföretagande. Alla är välkomna och det behövs ingen föranmälan. Nyföretagarcentrum bjuder på kaffe och fralla! Platsen är Sjöbris Café & Bistro på Marint centrum, tiden är kl. 9–12 och start-up-caféer är varje fredag udda veckor framöver.För mer information och frågor kontakta rådgivare Lotte Kolare på Nyföretagarcentrum, lotte.kolare@nyforetagarcentrum.se tfn 070 – 618 09 68.

Var finns jobben 2017?

Arbetsförmedlingen bjuder in dig som är företagare, politiker, utbildningsanordnare samt dig som jobbar med utbildningsfrågor, kompetensförsörjning och tillväxt till en presentation av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i sydöstra Skåne 2017.

  • Tid: 27 januari kl. 08.00-09.45, vi bjuder på frukost & mingel från kl. 7.30
  • Plats: Ystad Arena. Industrigatan 10 i Ystad.

Anmälan till frukostträffen gör du på: https://simpelsignup.se/event/88041

Besöksnäringsträff och dialogmöte

Onsdagen den 1 februari bjuder Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads turistbyråer in till besöksnäringsträff. Under hösten har vi arbetat vidare med destinationsprocessen i linje med den strategiska plattformens fokusområden, i ett gränslöst samarbete mellan MittSkåne, nordost och sydost. I processen skapas nya arbetssätt för både näringen och offentliga aktörer, med fokus på export. Dialogmötet den här gången kommer att handla om hur arbetet fortskrider och hur du som aktör kan dra nytta av det. En stor del av mötet ägnas åt diskussioner och frågor. Välkommen att följa arbetet i processen på Facebook: ”Destinationsutveckling Skåne sydost”.

Dialogmötet ger också möjligheter att träffa andra företag både i och utanför processen i vårt fantastiska område. Inkluderat i dialogmötet kommer vi att informera om aktuella projekt, aktiviteter och utbildningar för besöksnäringen.

Mötet är i Tomelilla Folkets park den 1 februari kl. 14–17. Anmäl dig via webben: simplesignup.se/event/87645 Varmt välkommen!

Starta företag-träffar under våren

Funderar du på att starta eget företag? Då finns Starta företag-träffarna till för dig! (tiden är alltid kl.18-21):

  • Simrishamn, Marint centrum 14/2, 25/4 och 13/6
  • Ystad, Gamla rådhuset 24/1, 28/3 och 30/5
  • Tomelilla, kommunhuset 7/3 och 9/5

På starta företag-träffarna går man igenom vad du ska tänka på när du t. ex. gör din affärsplan inför starten av ditt företag. Du får konkreta handfasta tips och råd. Du får både inspiration och information och kan knyta kontakter med banker och redovisningsbyråer. Träffarna, som genomförs av Nyföretagarcentrum, är kostnadsfria och fika ingår! Föranmälan gör du till Lotte Kolare, Nyföretagarcentrum: lotte.kolare@nyforetagarcentrum.se eller 0706-18 09 68. Välkommen!

Sök pengar från Sten K Johnssons stiftelse!

Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till personer, organisationer och företag med skånsk anknytning som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt. Ansökningstid är 17 januari och 14 februari 2017. Mer information om hur man ansöker finns på www.stenkjohnsonsstiftelse.se

Upphandlingar

Kommunen annonserade i början av året upphandling av samordnad varudistribution. Målen med upphandlingen är att ge små och medelstora företag en ökad möjlighet att delta i kommunens varuupphandlingar, att kostnaderna för upphandlade varor långsiktigt ska minska, att minska kommunens miljöpåverkan, att öka trafiksäkerheten samt att ge kommunens verksamheter en bättre leveransprecision. Mer information om upphandlingen samt andra aktuella upphandlingar finns på simrishamn.se, klicka på snabbvalet ”Upphandling och inköp”. Ett urval av aktuella upphandlingar är:

Annonserade

  • Fakturaskanning
  • Grönyteskötsel

 Påbörjade men ej annonserade

  • Mobiltelefoner
  • Drift av fritidsanläggningar
  • Lokalstädning

Är du intresserad av att göra en energikartläggning?

Små och medelstora företag kan söka ekonomiskt stöd från Energimyndigheten för att genomföra en energikartläggning. Energikartläggning kan leda till lönsamma åtgärder där företaget både sparar pengar och minskar sin miljöpåverkan. Energimyndigheten ställer vissa krav inför sökandet av stödet.

• Energianvändning måste överstiga 300 megawattimmar (MWh) per år.

• Antal anställda ska högst vara 249 personer.

• Årsomsättningen ska inte överstiga 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år.

Energikontoret Skåne stödjer dig hela vägen genom ditt energiarbete och ser till att det går så smidigt som möjligt. De hjälper dig före, under och efter energikartläggningen och hjälper dig att söka stödet hos Energimyndigheten, som även kan erbjuda andra stöd till små och medelstora företag. Läs mer på Energikontoret Skånes hemsida: http://kfsk.se/energikontoretskane/foretag/

eller kontakta Jakob Economou, Energikontoret Skåne för mer information: jakob.ecanomou@kfsk.se, 0728-85 49 45.

Årets Företagarkväll 28/10!

Fredagen den 28 oktober var företagare i Simrishamns kommun samlade på Nordic Sea Winery i Simrishamn för den årliga stora företagarfesten. Kvällens höjdpunkter var utdelningen av de fyra utmärkelserna Årets företagare, Årets nyföretagare, Årets unga företagare och Årets näringslivsambassadör. För en fantastisk underhållning stod Performing Arts, det estetiska programmet på Nova Academy i Simrishamn.

Nova Academy

JHL

Årets Företagare i Simrishamns kommun 2015 blev Ingemar Espelund, Järrestads Härads Lantmannaförening. Cecilia Granquist Dahmén, ordförande för Företagarna Österlen, skötte utdelningen av denna prestigefyllda utmärkelse, som överlämnades med följande motivering: ”Med en verksamhet som startade i början av 1900-talet på Österlen och som under alla år försett orten med förnödenheter inom sin bransch. Vid det senaste sekelskiftet togs nya tag och utbyggnaderna har kommit slag i slag och numera kan företaget kallas ett fullsortimentsvaruhus med god service tack vare många engagerade och kunniga medarbetare. Allt detta tillsammans skapar grogrund för en levande landsbygd.”

Rafaela Saleh

Till Årets nyföretagare utsågs Rafaela Saleh med företaget Rafael Beauty Center. Motiveringen löd: ”Rafaela och hennes make Aos är på många sätt goda förebilder för andra nyföretagare. Rafaela visar att hon med vilja, stort mod och initiativrikedom kan komma långt – inte bara genom att flytta till ett annat land, utan även genom att målmedvetet arbeta med att integrera sig, stå på egna ben och starta och utveckla ett företag. Årets nyföretagare är en entreprenör som drivs av en stor vilja, stort engagemang och stor handlingskraft.” Utmärkelsen Årets nyföretagare utses av Nyföretagarcentrum. Lars Kindesjö, ordförande i Nyföretagarcentrum Ystad-Österlenregionen, och rådgivare Stefan Litzberg skötte gemensamt denna prisutdelning.

Elin Dahn Gellerfelt

Simrishamn uppmärksammar även yngre företagare. Utmärkelsen Årets unga företagare gick till Elin Dahn Gellerfelt, Skillinge hamnkrog m.m. Motiveringen löd: ”På en ny plats och i samspel med omgivningen, blandas japanska och skånska smaker med ett starkt lokalt fokus som drivkraft”.

Anna Kesar

Scen Österlen blev till Årets näringslivsambassadör med denna motivering: ”Med energi, glädje och gemenskap skapar unga talanger både starka upplevelser i stunden och oförglömliga minnen”. Årets näringslivsambassadör representerades under kvällen av den konstnärliga ledaren Anna Kesar.

Ett stort grattis till alla pristagare!

Det senaste nyhetsbrevet!

Här kan du läsa det senaste nyhetsbrevet för dig som är företagare.

Simrishamns kommuns nyhetsbrev till näringslivet i vår kommun. Syftet är att ge dig som företagare snabb och lättillgänglig information om vad som händer i vår kommun på näringslivssidan. Har du inte fått vårt nyhetsbrev med e-posten? Du behöver bara maila oss så skickar vi det och lägger till dig i sändlistorna för kommande nummer. Känner du någon annan som också vill ha vårt nyhetsbrev? Skicka då e-postadressen till naringsliv (at) simrishamn.se, skriv "Prenumerera" i ämnesraden.

Hemsidan för upphandling omarbetad och förnyad

Som ett led i arbetet med att förbättra vår digitala kommunikation är nu hemsidan som berör upphandling och inköp både omarbetad och flyttad hit till näringslivssidorna. Se under Upphandling och inköp. Huvudsidan innehåller viktig information för dig som medborgare och företagare. Här kan du följa aktuella händelser och upphandlingar, se vilka aktuella ramavtal kommunen har, vilka politiska riktlinjer som gäller och hur vår upphandlingsprocess ser ut. Allt för att ge dig största möjliga insyn och möjlighet till påverkan. Det finns även en helt ny undersida som riktar sig till leverantörer. Här har vi samlat all information som behövs för att du som företagare ska veta vad som gäller när du vill sälja varor, tjänster eller entreprenader till kommunen.

Ge gärna synpunkter på de nya sidorna till upphandlingsstrateg Markus Bäckström marcus.backstrom (at) simrishamn.se

Kraftfullt stöd till företag som vill växa och utvecklas

Under våren kommer de företag på Österlen som vill växa och utvecklas få en unik möjlighet till ett mycket omfattande och kraftfull stöd. Ett nytt, stort EU-projekt startar då. Det finns stora likheter med de tidigare satsningarna i Tillväxtskolan 1 och 2. Det nya projektet, som kommer att pågå under tre år, har fått namnet TÖS, Tillväxt i Östra Skåne. Totalt kommer 100 företag från östra Skåne att få möjlighet att delta. Just nu pågår den formella ansökningsproceduren till projektet. Intresserade företag kan redan nu göra en intresseanmälan om att vara med. För att kunna vara med i projektet krävs att företaget ska ha anställda och vara berett att avsätta både tid och engagemang. Konkret handlar det om skräddarsydda utbildningar för anställda och företagsledning inom t.ex. ledarskap, ekonomi, försäljning, ökad innovationsförmåga m.m.

Vill ditt företag vara med? För mer information och intresseanmälan, kontakta näringslivsutvecklare Lars Persson: lars.persson@simrishamn.se, 0414-81 91 22

Kommunen har genomfört SKL-utbildningen ”Förenkla – helt enkelt” med förbättrat företagsklimat som mål - nu är tar vi nästa steg

Kommunen är en av de offentliga aktörer som företagen kommer i kontakt med i olika faser i sin utveckling. Det kan handla om olika typer av tillstånd, markfrågor och service, men även deltagande i upphandlingar, nätverkande, tandemrekryteringar m.m. Det kan vara olika förvaltningar och tjänstemän företagen möter under resans gång. Hur bra är vi på att hantera detta som kommun? Hur medvetna är vi om hur effektiv företagens kontakt med oss, direkt eller indirekt, är beroende av hur vi agerar och arbetar på olika förvaltningar? Hjälper och underlättar vi för företagen så att de kan växa och utvecklas eller skapar vi omedvetna hinder?

Dialog med företagen

Nu när internutbildningen "Förenkla helt enkelt" är genomförd, är nästa steg att starta dialogen med dig som är företagare, att testa våra förslag till arbetsformer och service och få din feedback. Är vi på rätt spår? Vad har man för erfarenhet av att samarbeta med oss? Vad gör vi bra och vad kan vi bli bättre på? I ett första skede kommer vi att göra djupintervjuer med många av de företag som har eller har haft mycket kontakt med kommunen den senaste tiden. Vi kommer också att ha olika fokusgrupper med olika utgångspunkter och sammansättningar. En rad företag kommer att få enkäter för att ta ställning till våra tankar och förslag till nya arbets- och samarbetsformer, liksom att få en övergripande bild av förväntningarna hos kommunens näringsliv på såväl kommunen som andra offentliga myndigheter. Allt material från sensommarens/höstens gemensamma arbete blir underlag för konkreta förslag till samarbetsformer och servicegivande. På olika mötesplatser, där kommun och företagare möts i samtalet om hur vi gemensamt skapar ett bättre företagsklimat, går vi från förslag till handling och kommer överens om formerna.

Företag kan söka pengar för sin affärsutveckling!

Region Skåne erbjuder Affärsutvecklingscheckarna som riktar sig till små företag med 2-49 anställda med minst tre miljoner i omsättning och som vill komma ut på en ny internationell marknad eller bredda sin redan internationella marknad ytterligare. Företag kan söka en check på 50 000- 250 000 kr. Checken täcker upp till halva kostnaden och resten betalar företaget själv.

Pengarna kan användas till:

 Köp av tjänst

 Resekostnader (max 20 procent av totala kostnader)

 Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Mer information www.skane.com/sv/affarsutvecklingscheckar-for-internationalisering-i-skanska-smaforetag

Reportage om företagandet på Österlen

EFN, Ekonomi- och finansnyheterna, har varit på besök på Österlen och tagit tempen på det lokala företagandet. Se reportaget här.


Dags att söka projekt- och företagsstöd!

Alla företagsstöd och de flesta projektstöd inom det svenska landsbygdsprogrammet har öppnat för ansökan. Den som driver företag eller projekt på landsbygden kan välja bland ett stort antal olika stöd. Företags- och projektstöden är en del av landsbygdsprogrammet 2014-2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Det är de satsningar som bidrar mest till Landsbygdsprogrammets mål som kommer att beviljas pengar. Vilket innebär att det inte längre är ”först till kvarn” som gäller utan det nu är den bästa ansökan som får stöd.

Har du frågor om stöden?

Om du har frågor om företags- och projektstöd, läs mer på: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/investeringsmojligheter/Pages/default.aspx


Broschyr om alla EU-program

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020” är en fullmatad skrift som är nyttig för dig som har en projektidé eller vill veta mer om vilka olika EU-program som finns. Broschyren och mer information finns på: 

www.sjobo.se/europa-direkt/nyhetsarkiv/skanska-kommuners-guide-till-eu-program-2014-2020/ Vill du ha den skickad till dig? Maila namn och postadress till naringsliv (at) simrishamn.seTillväxt Syd

Tillväxt Syd genomför utbildningsprogram som utformas efter de behov som finns hos medlemsföretagen. Som medlem kan man också få hjälp att skräddarsy företagsspecifika utbildningsinsatser i samarbete med kvalitetssäkrade och upphandlade leverantörer. Ett antal gånger per år arrangeras nätverksträffar då man bjuder på inspirerande föreläsningar inom olika teman kombinerat med mingel under lättsamma former. Tillväxt Syd får medlemsföretagen även tillgång till ett nätverk med partnerföretag och organisationer som verkar för tillväxt i regionen på olika sätt och som kan stödja medlemsföretagens affärsutveckling. Verksamheten bedrivs som en ekonomisk förening utan eget vinstintresse och finansieras genom medlems- och serviceavgifter samt bidrag från Sparbanken Syds Tillväxtstiftelse och Simrishamns, Tomelillas och Ystads kommuner. Läs mer på hemsidan. Länk till kalendariet.


Starta Driva Utveckla - för dig som vill utveckla ditt företag!

Starta Driva Utveckla - är samlingsplatsen för rådgivning och finansiering till innovatörer, entreprenörer och företagare i Skåne. Region Skåne vill göra det enkelt för driftiga människor att starta, driva och utveckla sina verksamheter. Hemsidan lotsar enkelt vidare till relevanta aktörer inom hela Skånes företagsfrämjande nätverk. Det finns över 50 organisationer till din hjälp!

Kontakt:
Närlingsliv Skåne, Dockplatsen 26, 205 01 Malmö
info (at) skane.com
Växel: 040-675 30 01, +(0)46 40 675 34 79
Hemsida: Utveckling Skåne

Hemsida för Starta Driva Utveckla: Startadrivautveckla


 Simrishamn ”Årets nyföretagarkommun” i Sverige 2014!

Årets nyföretagarkommun 2014aretsnyfkommun_logotyp_2014

Bakom utmärkelsen står ekonomiföretaget Visma och NyföretagarCentrum Sverige. Så här löd juryns motivering: ”Simrishamns kommun har framgångsrikt utvecklat den tradition av nyföretagande som finns på Österlen. Kommunen driver ett påfallande konkret arbete med näringslivsfrågor i nära samverkan med bland annat NyföretagarCentrum och Ung Företagsamhet. Det är nyckeln till många nystartade företags framgångar i ett både köns- och åldersmässigt diversifierat näringsliv.


Innovationscheckar till skånska företag!

Skånska små och medelstora företag kan nu söka medel för att utveckla nya innovationer. Målet med satsningen är att stimulera utveckling av innovationer i små- och medelstora företag. Almi Skåne och IUC skall förmedla Innovationscheckar på maximalt 100 000 kr till små- och medelstora företag. Sammanlagt kommer minst 32 företag i Skåne att få extra stöd för att utveckla nya innovationer. Med hjälp av extern kunskap och teknik skall pengarna förbättra företagens möjligheter att etablera en innovation på marknaden.Mer info om vem som kan söka och hur man gör finns på; http://www.almi.se/Skane/Aktuellt/Innovationscheckar1/ Kontaktpersoner; ALMI Innovation  johan.olsen@almi.se IUC Skåne Mats Larsson tfn 073-355 24 11 mats.larsson@iuc-skane.se

Simrishamn har företagslotsar på alla förvaltningar!

Simrishamns kommun har numera företagslotsar på kommunens samtliga förvaltningar. Företagslotsarna är ett komplement till det stöd och den centrala lotsfunktion som finns i kommunen. Tanken med flera företagslotsar är, att oavsett vilken kommunal verksamhet man har kontakt med, det alltid skall gå att få en snabb och korrekt vägledning och hjälp. Det finns på varje förvaltning minst en företagslots som tar hand om frågor som rör företagande och företagsetableringar. Detta kan gälla frågor inför en företagsstart som tillstånd och regler, men även viss rådgivning och olika vägar till kompetensutveckling.Våra politiker besöker kommunens företag

Simrishamns kommuns politiker och tjänstemän gör regelbundna företagsbesök. Vi besöker stora och små, nya och gamla företag i olika branscher. Vill du att kommunen gör ett besök på ditt företag? E-posta i så fall till naringsliv (at) simrishamn.se så bokar vi in ett besök.


Synpunkter på innehållet

Kommunens ambition är att hemsidan utvecklas bäst genom en ständig dialog med användarna. Kontakta därför gärna näringslivsutvecklare Lars Persson med dina synpunkter på hemsidans utformning och innehåll.