Miljö- och hälsoskydd

Den 1 juni 2009 övergick miljö- och hälsoskyddstillsynsverksamheten i Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Verksamheten flyttades under hösten samma år över från respektive kommun till nya lokaler i Tomelilla.

Kajor på skorstenMiljöförbundet når man enklast via derss hemsida www.ystadosterlenmiljo.se eller telefon 0417-57 35 00. Brev skickas till adressen Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Östra utfartsvägen 2, 273 36 Tomelilla.

Miljöförbundet bedriver tillsyn, handlägger tillstånds- och anmälningsärenden och kan besvara frågor som rör miljön och vår hälsa.

Undrar du över kommunens egna miljöarbete, hittar du information på http://www.simrishamn.se/sv/om-kommunen/miljo-natur/ (under uppbyggnad) . Har du frågor om återvinning, avfall, soptömning m.m. vänder du dig till Ökrab: www.okrab.se eller telefon 0414-285 70.

Tillsyn inom djurskyddsområdet övergick 1 januari 2009 till Länstyrelsen i Skåne län. Dit kan du vända dig när det gäller djurskyddsfrågor inom Simrishamns kommun. Anmälan om vanvård av djur kan göras på telefon 010- 22 41 350 eller via Länsstyrelsens hemsida. Mer information hittar du på Länsstyrelsens hemsida.