Vision, mission och kärnvärden

VISION

Marint centrum ska bli den ledande mötesplatsen för organisationer och företag som ser Östersjön som en tillgång.

MISSION

Östersjön är en viktig tillgång som behöver förbättras och vårdas.
Marint centrum ska:

- Erbjuda en kreativ och utvecklande mötesplats där kompetenser kan interagera, för att med havet som inspiration utvecklas och skapa nya affärsmöjligheter.

– Skapa en mötesplats för verksamheter som bidrar till en bättre havsmiljö.

– Synliggöra de verksamheter som är en del av Marint centrum.

– Skapa förutsättningar för utveckling och ökad innovationskraft från havet och därmed också ökad tillväxt i Skåne.

KÄRNVÄRDEN

Havet som tillgång

Havsmiljön är en hjärtefråga för många, men en livsnerv i Simrishamn. Ett välmående hav är en förutsättning för ett levande Österlen. Marint centrum är en plattform för tradition och nytänkande med havet som bas. Utgångspunkten för verksamheten är tilltron till att havet är en tillgång som kan användas för att skapa innovation, tillväxt och samtidigt bidra till en hållbar marin miljö i framtiden. Det finns en närhet till havet, inte bara i Marint centrums affärsidé, utan även i verksamhetens placering Simrishamn, direkt på kajen vid Östersjön.

Kunskap

Marint centrum ska vara ett kompetensnav och en mötesplats för insamling och spridning av kunskap om Östersjön. Kunskap är den viktigaste tillgången och genom att samla olika kompetenser i dialog kring gemensamma sakfrågor skapas nytänkande kring havet. 

En viktig roll för Marint centrum är att dela sig av, förklara och synliggöra den kunskap som föds och lever hos de företag, projekt och organisationer som är en del av plattformen Marint centrum. Därmed skapas en kunskapsinfrastruktur som ger grogrund för nya innovationer och idéer med havet som bas.

Utveckling och innovation

Marint centrum erbjuder en kreativ och utvecklande miljö där forskare, entreprenörer och organisationer kan mötas för att kommersialisera idéer. Innovation handlar om att tillhandahålla en arena där kompetenser kan mötas på nya sätt, för att med havet som inspiration finna nya affärsmöjligheter. Därmed skapas en innovationskraft på naturens villkor, som ger tillväxt för Österlens näringsliv och attraktionskraft för regionen som en plats att besöka och bosätta sig på.