KIMO Sverige

kimo_logoSimrishamns kommun är medlem i den internationella miljöorganisationen KIMO Sverige.

Havet är en viktig resurs för kustkommunerna i Sverige och vi är beroende av ett välmående hav med fungerande ekosystem. Genom KIMO Sverige har kommunerna en möjlighet att samverka och få en starkare röst när vi arbetar för en havsmiljö utan föroreningar. Vi är en del av en större internationell organisation som länge har arbetat för att främja den marina miljön i nordostatlanten.

KIMO Sveriges medlemskommuner är Tanum, Sotenäs, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö, Göteborg, Varberg, Helsingborg, Lomma, Malmö och Simrishamn. Fler kommuner är välkomna att bli medlemmar och delta i arbetet för en livskraftig havsmiljö.

KIMO Sverige har länge varit engagerade i frågan hur vi ska minska nedskräpningen av havet. Det marina direktivet ger ett bra stöd för att arbeta med marint skräp, men frågan är vilken annan lagstiftning som kan behöva ändras för att situationen ska bli bättre. Varje medlemsland i EU ska utforma en åtgärdsplan utifrån direktivet, KIMO Sverige kommer att försöka vara med och påverka den.

De huvudsakliga frågorna för KIMO Sverige har genom åren varit marint skräp och oljeförorening, nedskräpning av stränder, dumpade kemiska vapen, utsläpp från tvåtakts utombordsmotorer, sjöfartens luftutsläpp och utvecklingen mot en hållbar sjöfart (”clean ship approach” etc).

För mer information se KIMO Sverige