Advisory Board

Marint centrum har en rådgivande grupp (advisory board), vars syfte är att möte verksamhetens behov av strategisk rådgivning, sakkunskap och förankring i ett externt perspektiv. Fokus för gruppens arbete ligger på Marint centrum, men kopplingen till Simrishamns utveckling och attraktivitet är både självklar och central.

Upggifter:

  • Rådgivning kring strategi och vägval för verksamhetens utveckling
  • Bollplank för nya idéer
  • Hjälpa till att aktivt driva frågor gentemot olika aktörer (universitet, myndigheter, stiftelser o. dyl.)
  • Bidra genom konkret arbete (exempelvis läsa och lämna synpunkter på projektplaner, skrivelser eller annat arbete)
  • Fungera som ambassadörer för Marint centrum – tala gott om, lyssna efter relevant information, bygga och utveckla nätverk och samarbeten etc.

Deltagandet i den rådgivande gruppen ska också skapa en nytta tillbaka för de aktiva, såsom att vara väl insatta i Marint centrums verksamhet och utvecklingsarbetet i Simrishamns kommun samt ha möjlighet att påverka desamma, inhämtande av kunskap i olika sakfrågor, ta del av Marint centrums nätverk etc.

Deltagare:
BG Svensson, Lunds universitet Innovation System AB  
Hans Henecke, Maziére Development AB
Maria Hansson, Lunds universitet
Oddvar Fiskesjö, Region Skåne
Per-Uno Alm, Sparbanken Syd
Therese Jephson, Kommunförbundet Skåne
Yngve Svensson, Alnarp Cleanwater Technology AB

Ständigt adjungerad:
Diana Olsson, kommundirektör Simrishamns kommun

DSC_0008