Marint centrum

Välkommen till Marint centrum i Simrishamn!

Simrishamns kommun arbetar sedan många år aktivt med havs- och vattenfrågor för att bidra till en bättre miljö i Östersjön. 2010 etablerades Marint centrum, vars roll är att fungera som samlingspunkt för arbetet.

På Marint centrum samlas omsorg om havsmiljön, forskning och entreprenörskap under ett och samma tak. Här utbyts och skapas kunskap, samarbeten byggs och nya idéer och affärsmöjligheter utvecklas. Marint centrum har breda nätverk och samarbeten inom akademi, näringsliv och offentligt förvaltning i hela Sverige och runt Östersjön.

I fokus för Marint centrum verksamhet är Hanbukten. Vi arbetar för närvarande inom tre områden: hållbart fiske, marint avfall och marin pedagogik. Sedan en tid arbetar vi också tillsammans med Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) vid Lunds universitet med att skapa en unik tvärvetenskaplig forskningsmiljö på Marint centrum. Utgångspunkt för forskningen på Marint centrum kommer att vara Hanöbukten, såväl dess miljö och ekologiska system som det samhälle och näringsliv som finns i regionen. Avsikten är att olika vetenskapliga discipliner ska angripa de komplexa utmaningar, miljömässiga såväl som samhällsmässiga, som finns på Skåne östkust. Det tvärvetenskapliga angreppssättet skapar också nya möjligheter att binda ihop miljöperspektivet med ekonomi, utveckling och samhällsnytta som är unikt i det marina sammanhanget. Målet är att de första delarna av verksamheten ska vara på plats i början av 2019.

På Marint centrum finns organisationer som Havs- och vattenmyndigheten, IVL Svenska Miljöinstitutet, Hamnkontoret, Nyföretagarcentrum, Innovationscenter för landsbygden, Tillväxt Syd samt flera projektkanslier och företag. Sedan 2015 finns också gymnasieskolan Nova Academys naturvetenskapliga program på Marint centrum. Här finns också Simrishamns turistbyrå, liksom en samlingslokal för upp till 150 personer.

Kontakt

För en komplett bild av vår verksamhet, kontakta oss så berättar vi gärna mer. Våra kontaktuppgifter finner du i menyn till vänster under rubriken Kontakt.

Marint centrum finns på Facebook

Är du intresserad av havs- och vattenmiljöfrågor eller nyfiken på vad som händer på Marint centrum? Gå gärna med i vår Facebookgrupp, du hittar den genom att söka på Marint centrum Simrishamn. Här uppdaterar vi stort som smått, tipsar om intressanta nyheter och projekt, bollar idéer och byter åsikter med varandra. Välkommen! 

Våra medfinansiärer  

Logo Region Skåne