Ungdomspolitiskt handlingsprogram i Simrishamns kommun

Simrishamns kommun ska arbeta med FN:s barnkonvention som bas för att garantera alla barn och ungdomars god hälsa, bra utbildning, trygghet och goda levnadsvillkor samt delaktighet och inflytande i alla frågor som berör dem.

Det ungdomspolitiska handlingsprogrammet är ett av Simrishamns kommuns sätt att arbeta med implementeringen av FN:s barnkonvention. Simrishamns kommun har även ett handlingsprogram för att stärka barnets rättigheter.

Här kan du ladda ner Simrishamns kommuns ungdomspolitiska handlingsprogram som en PDF-fil.