Museets historia

Ett museum föds

Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne bildades 1916 men redan 1909 hölls till midsommar Skånes första Hembygdskurser i Simrishamn och man diskuterade möjligheten att bilda en förening och starta ett museum. Som drivande krafter fanns många framstående simrishamnsbor. 1917 öppnades museet med cirka 500 föremål i ett rum på Raabska Gården. På 40-talet hade det vuxit till 12 rum med 10 000 föremål + mynt och arkivalier, i många fall donerade.

Garverimuseet och smidesmuseet i Gislöv tillkom under 1970-talet.

Föreningen har aktivt bidragit till vård och räddningsaktioner av natur, kulturbyggnader och fornminnen i regionen.

Interiör från Hembygdsmuseet på Raabska gården.Interiör från Hembygdsmuseet på Raabska gården.

Björkegrenska gården – från köpmansgård till redarbostad

Gården, som beskrivs som köpmansgård redan 1750, köps av dåvarande handelsman Lars Johan Björkegren år 1840. År 1848 byggs den ut och kompletteras med sädesmagasinet Hafreborg i fem våningar. L. J Björkegren har då blivit redare och hans rederikontor flyttar in 1866 och blir kvar på gården till 1916 då rederiet upphör. Torkrian byggs år 1870 och fem år senare lägger sonen Johan Daniel Björkegren till en våning på längorna mot Storgatan och Stora Rådmansgatan. En liten handelsbod finns inrymd i Hafreborgs gavel mot Storgatan.

År 1898 dör J. D. Björkegren och hans 25 år yngre hustru Sigrid övertar rederiet. Första världskriget sätter punkt för rederiets storhetstid och Sigrid Björkegren säljer sitt sista fartyg 1916.

Hafreborg med rian där spannmålen torkades.Hafreborg med rian där spannmålen torkades.

Hafreborg – en gåva till museet

Sigrid Björkegren, kallad ”frun”, bor emellertid kvar på gården till 1936 tillsammans med dottern Elisabeth som blivit en betydelsefull stödjare av Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne. Av den anledningen skänker Elisabeth Björkegren Hafreborg (som under en tid tjänstgjort som militärt magasin) till föreningens museum 1949 samt låter den disponera rian för utställningar. Efter en grundlig reparation kunde två av Hafreborgs våningar öppna för besökare 1956.

Hafreborgs tredje våning.Utställning på Hafreborgs tredje våning.

Sigrid Björkegrens andra dotter Anna gifte sig med professor Axel Herrlin i Lund. De fick tvillingdöttrarna Hedvig och Sigrid, som ärvde Björkegrenska gården av sin moster och flyttade dit för gott i början av 1950-talet.

Österlens museum flyttar in i Björkegrenska

Hedvig och Sigrid Herrlin önskade att Björkegrenska gården skulle bevaras och i detta syfte bildade Sigrid Herrlin en stiftelse strax före sin död 1991 till vilken hela systrarnas kvarlåtenskap testamenterades för vetenskapliga och kulturella ändamål. En restaurering av hela gården (utom Hafreborg) utfördes 1992-1993 med bidrag från Riksantikvarieämbetet, Länsarbetsnämnden och museichef Gustav Åberg.

Mellan 1993 och 2004 inrymdes museet med kontor samt Fornminnesföreningens kansli i den gamla stallängan.

Linnéutställningen invigs i norra längan 1998.Linnéutställningen invigs i norra längan 1998.

Sedan 1 april 2004 drivs museet av Simrishamns kommun.