Skillinge

Skillinge i arkiven

Skillinge är ett fiskeläge vars historia går långt tillbaka i tiden. Byn är omgiven av fornlämningar.

ÖM_k4b5528_2Skillinge före de asfalterade vägarnas och gjutna hamnpirarnas tid. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I K4b.55.28.2).


Ett gammalt samhälle

Ett av de mest kända fynden är den så kallade ”Skillingehjorten”, som finns att beskåda i original på Österlens museum i utställningen Personligt – 2000 år av Österlens historia. Detta unika bronsspänne i form av en hjort hittades år 1952 i en kvinnograv i Skillinge. Graven dateras till folkvandringstid, 400-550 e Kr. Namnet Skiellinge kan härröra från formen Skedhlinge, där sked(e), med betydelsen gräns, kan syfta på samhällets begränsning i öst och väst av två bäckar.

SKMBT_C22011052510540

Fiske och sjöfart

Skillinge är ockå känt för sitt medeltida sillfiske. De goda sillfångsterna från fiskeläget kom under denna tid premonstratensermunkarna i Östra Tommarp tillgodo. Ända fram till mitten av 1800-talet var Skillinge ett ganska fattigt fiskarsamhälle. Under den senare hälften av 1800-talet började man med sjöfart, snart i en allt större skala. I slutet av århundradet tävlade Skillinge med Brantevik om rangplatsen bland kustens segelsamhällen. Kring sekelskiftet " fanns det fler skutor på Skillinge än karla", har de gamla sagt.

Branden

År 1868 brann en stor del av Skillinge ner. Vid återuppbyggnaden gjordes bredare, stenlagda gator och större hus med tegeltak, detta för att minska brandfaran. Det ändrade samhällets utseende, men längst ner vid hamnen finns fortfarande en del typiska, trånga och pittoreska "strädden" kvar.

ÖM_k4b5528_3Vid tvättkaren mitt i Skillinge. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I K4b.55.28.3).

 

 

ÖM_k4b5528_18Skillinge brandstation. Foto från Cimbrishamns-Bladet. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I K4b.55.28.18).

 

ÖM_k4b5528_16Brandchefen E Eiman, brandstyrelsens ordförande skräddaremästare P E Thulin och vice brandchefen, målarmästare Adolf Lindblom. Foto från Cimbrishamns-Bladet. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I K4b.55.28.16).

 

Skillinge F4c.26Turistbroschyr från Skillinge 1951. Förutom annonser för olika lokala företag kan man läsa om de lokala evenemangen Sjöfartsutställningen, Landskamp i gång och den årligen återkommande Skillingemarschen. Dessa friluftstillställningar lockade mycket folk. ”Campande i tusental brukar befolka sandhammarkusten i skillingemarchtid. Hundratals bilister ställer kosan hit för att bad på den solmättade, vita stranden…”. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I F4c.26).

 

ÖM_k4b5528_10Starten för ”Skillingemarschen” i juli 1954. Foto av Curt Andersson, ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I K4b.55.28.10).