Yxor i mängd

Här syns ett urval av flint- och stenyxor från Östra Vemmerlöv, som alla kan hänföras till mellersta bondestenålder.

Mellersta bondestenålder.

Tjocknackiga yxor

Tjocknackiga yxor användes från omkring 3 300 f kr och nästan tusen år fram i tiden. De är ett vanligt fynd i våra åkrar, och de användes både som bruksyxor och som offergåvor. I Östra Vemmerlöv har sådana yxor hittats vid St Dode, Munka-Rynge Gård, Stockebo Gård, Virrestad nr 1 och 10, Skogholmen vid Ejlertslund och ”å snickare Sven Månssons jord i Ö Vemmerlöv”.

Tunnbladiga yxor och mejslar

De smäckra, tunnbladiga yxorna från samma tid är funna i Vemmerlövs by, Vemmerlövs boställe och Karlsro gård. De smala mejslarna av flinta är hittade i Vemmerlövs by och Munka- Rynge gård. Mejseln av svart glimmerskiffer i bildens nedre vänstra del är funnen på Ejlertslund.

Håleggade yxor

Denna typ av yxa skaftades på tvären och användes till att urholka trä. De tillhör stridsyxekulturen och brukar dateras till ca 2 800 – 2 350 f Kr. I Östra Vemmerlöv har ovanligt många sådana yxor hittats, bland annat i St Dode, Vemmerlövs by, Munka-Rynge gård, Virrestad, Ejlertslund, Karlsro, Rygård, Gyllebo nr 3 och på ”snickare Sven Månssons jord”.

Stenyxan med genomborrat hål

Stenyxan i bildens nedre högra hörn kan också dateras till stridsyxetid och är hittad i Ejlertslund. Övriga stenyxor är från Rygårds mosse och Vemmerlövs by.