Yxan utvecklas – bondestenålder

Under tidig bondestenålder, runt 3 800 f Kr, blev redskapen och yxorna större och ofta vackert slipade. Många av dessa gigantiska flintyxor blev aldrig använda, utan offrades för att blidka gudarna. Under utställningen visades i princip alla yxor från Östra Vemmerlöv upp, här kan du se ett urval av de olika typer som hittats i trakten kring byn.

Tunnackiga och hjorthorn.

Tunnackiga yxor

Tunnackiga yxor tillhör den äldsta typen av yxor från tidig bondestenålder. Yxorna i bild är hittade vid Vemmerlövsgård, Ejlertslund, Rynge gård och Virrestad. Till vänster i bild syns en kopia av den skaftade yxa som hittades i Näbbe mosse på 1940-talet. Originalet finns i Stockholm.

Hjorthorn

Det har hittats en hel del djurskelett i mossarna kring Ö Vemmerlöv. Överst i bild syns ett fossilt hjorthorn funnet i Vemmerlövsgårds mosse år 1919.