Speciellt från Östra Vemmerlöv

Det finns några saker från Östra Vemmerlöv som sticker ut lite extra. Några av dem visades upp i en glasmonter under utställningsdagen.

Speciellt runt Östra Vemmerlöv.

Ovanliga benredskap

Längst till vänster i bild syns tre benföremål som alla har hittats i St Dode mosse som ligger norr i byn, längs vägen mot Rörum. Det är inte särskilt vanligt att man hittar så här välbevarade benföremål. De bägge flinteggade benspetsarna är från mitten av jägarstenåldern, ca 6 000 f Kr. Den tjockare av dem är hittade år 1918 vid torvupptagning i mossen på 2 ½ meters djup. Den smalare av dem är hittad året efter på samma plats.

Hornyxan ovan spetsarna hittades år 1920 i samma mosse. Den dateras till sen jägarstenålder, ca 5 000 f Kr.

Sköldpadda

Under bronsåldern hade vi medelhavsklimat i Norden, och då fanns delvis en annan flora och fauna än idag. Sköldpaddsskalet längst upp till höger i bild är funnet på 1950-talet i Näbbe mosse.

Halsring av brons

Halsringen i bildens mitt är hittad vid harvning söder om Fredriksborgs gård på 1910-talet. Ringen var hel, men bröts av då en person av okynne försökte böja ihop ändarna. Skänkt av fru Gerda Persson, Fredriksborg. Dateras till bronsålderns slut, ca 500 f Kr.

Holkyxor från bronsålder

De bägge holkyxorna som ligger inne i ringen är av brons, och dateras till samma tid som halsringen. Dessa är hittade i en torvmosse i Rygård respektive löst liggande på marken i Hasslehus. Den sista är inköpt av J Håkansson.

Sländtrissor från järnålder

Sländtrissorna längst till höger i bild användes när man spann ulltråd – en syssla som sysselsatte Ö Vemmerlövs kvinnor dagligen på vikingatiden, ca 900 e Kr. Dessa är hittade i Virrestad nr 12, Ejlertslund, Fredriksborg, Karlaby nr 3 och Virrestad nr 9. Den trekantiga stenen är förmodligen ett sänke, som hittats vid Fredriksborg.