Jägarstenålder

Under jägarstenålder tillverkades små pilspetsar och andra mindre föremål av flinta. Redan under denna tid, omkring 5 000 f Kr, hämtades flintan hit från sydvästra Skåne.

Jägarstenålder.

I det lilla flintblocket längst ner i bild syns tydligt spåren efter de uthuggna flintspånen som användes till att tillverka olika redskap, bland annat flinteggade benspetsar. Det är hittat på Ejlertslund och skänkt av herr G Carlsson, som så mycket annat i samlingarna.

Den stora kärnyxan längst till vänster i bild är funnen vid plöjning på Fredriksborgs gård och skänkt av arbetaren Nils Andersson från Skräddaröd. Den minde kärnyxan är funnen på Ejlertslund. Den stora skivyxan är från sen jägarstenålder, ca 4 000 f Kr, och är hittad vid Sofielust. Den extremt lilla skivyxan är hittad på Ejlertslund.