Fornminneskarta över Östra Vemmerlöv

I pilotprojektet har vi tagit fram fornminneskartor över varje utvald by. De registrerade fornminnena är hämtade från Riksantikvarieämbetets Fornminnesregister. Här kan du ladda hem kartan över Östra Vemmerlöv i pdf-format och skriva ut den.

Ladda upp kartan här

Länk till fornminneskartan över Östra Vemmerlöv

Länkar

Sök själv i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister på www.raa.se/fornsok