Östra Herrestad

Östra Herrestad i arkiven

Östra Herrestad har en historia som går långt tillbaka i tiden. I det äldsta kända omnämnandet från 1430 kallas byn Hærestathe, men ändelsen –stad anses stamma från järnåldern.

SKMBT_C22011070514400Flygfoto över Östra Herrestad, okänt årtal. Fotat av Liljeqvist, AB Flygtrafik. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I F4a.15.25).

Det forntida Östra Herrestad

I Östra Herrestads socken finns flera markanta fynd och fornlämningar från just järnålder, bland annat ett treflikigt spänne av silver, funnet vid gård nummer 12, samt den vikingatida skeppssättningen Stenhed, vid Ulriksbergs gård.

Enskiftet

Östra Herrestad tillhörde en av de byar som skiftades tidigt. Redan 1806 genomfördes enskiftet i byn, och den tusenåriga bygemenskapen splittrades för alltid. Före enskiftet hade byn hela 36 gårdar. I utställningen Personligt – 2000 år av Österlens historia kan du lära dig mer om enskiftet, och hur det gick för första och andra generationernas utflyttare.

SKMBT_C22011070514410 Karta över Kyrkobyen Östra Herrestad år 1870, ritad av Tyke Nilsson. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I J1.28).