I övergången mellan sten och brons

 

Flintan användes som material långt in i bronsåldern. Mot slutet av stenåldern påverkades flintsmederna allt mer av metallföremålen från Europa.

Dolkar i en hög.

Yxor från sen bondestenålder

Längst upp till vänster i bild syns två flintyxor med utsvängd egg. De var ett första försök för flintsmeden att efterlikna kontinentens bronsyxor. Dessa är hittade vid plöjning på Hammenhög nr 14 (ÖM 1920) respektive vid dikning på Hannas nr 13 (HH 266E).

Yxor av sten tog betydligt längre tid att tillverka. Den halva skafthålsyxan till höger dateras till omkring 2 000 f Kr och har hittats i Hammenhög (ÖM 5123).

Dolkar och spjutspetsar

Dolkarna och spjutspetsarna visar prov på flintsmedernas skicklighet i slutet av bondestenåldern omkring 1 800 f Kr. Vissa av föremålen är från början av bronsåldern. Inkomna på 1910- och 1920-talen.

Dessa är funna vid stenbrytning på de båda utgrävda gravhögarna på Hammenhög nr 35, skänkta av lantbrukare Per Andersson (ÖM 1917, 1918), på Hammenhög nr 14 (ÖM 1922), Hammenhög nr 32, köpt av Albert Månsson (ÖM 3605), Hammenhög nr 27 (ÖM 4764), på Hammenhögs prästgård, inköpt av herr A Remelin (ÖM 4795), i Hammenhög (ÖM 5131), i Axeltorp, köpt av lantbrukare O Johnsson (ÖM 6195) och på Hammenhög nr 15 (PP 1139). Den största, gråflammiga dolken är hittad vid dikningsarbete på nr 14 Hannas (HH 124 E).