Rena stenåldern

 

Det mesta i magasinslådorna från Hammenhög är flint- och stenredskap från stenåldern. Bondestenåldern varade från omkring 4 200 f kr till 1 800 f kr.

 

Yxor på asfalt.

Tunnackiga yxor – tidig bondestenålder

Under tidig bondestenålder, runt 3 800 f Kr, tillverkades stora yxor som ofta var vackert slipade. Många av dessa gigantiska flintyxor blev aldrig använda, utan offrades för att blidka gudarna. Samtliga har inkommit till museet på 1920-talet.

Från vänster till höger: Yxa funnen vid plöjning på Hammenh��g 28, köpt av M Mårtensson (ÖM 3617). Yxa funnen i ett betfält på Hammenhög nr 26, köpt av Helge Andersson (ÖM 3618). Fyra yxor funna i Hammenhög (ÖM 4705-07, 5126). Yxa funnen i Brytestugebacken på kyrkoherdebostället, Hammenhög, köpt av B Svabbing, Löderup (ÖM 5900). Yxa med skadad nacke funnen vid grävning på Hammenhög nr 37, köpt av Folke Tufvesson (ÖM 6207).