Speciellt från Hammenhög

Det finns en del saker från Hammenhög som står ut lite extra. Några av dem visades upp i en speciell glasmonter under utställningsdagen.

Halsringar.

Halsringar av brons

I samlingarna finns endast två halsringar av denna typ – och båda är hittade i takten av Hammenhög. De dateras till slutet av bronsåldern, ca 500 f Kr, och är förmodligen nedlagda som gravgåvor en gång i tiden.

Den grönärgade halsringen underst i bild hittades på 1880-talet då en större sten skulle grävas ned på Hannas nr 17. Skänkt av Nils Nilsson, Löderup.

Halsringen med ornament fastnade på en harvpinne under vårarbetet vid Gunnarshögs gård i Vallby på 1950-talet. Skänkt av Nils Nilsson, Gunnarshög.

Blandade föremål.

Spjutspets av brons

Längst till vänster i bild syns en spjutspets av brons som hittades år 1917 löst liggande på en åker på Axeltorps ägor. Dateras till yngre bronsålder, ca 700 f Kr.

Medeltida sigill

I bildens mitt syns en sliten sigillring av brons. Den hittades år 1919 på Ö Herrestad 15 ett hundratal meter väster om byn. Skänkt av finnaren målare O Arvidsson.

Vänster om ringen ligger ett annat sigill med ett bomärke i form av ett kombinerat kors och ankare. Runt om bomärket finns en text som lyder: CLAMES CONVENTGH S (=Clemens församlings sigill). Hittat vid gamla prästgården i Ö Herrestad. Skänkt av skräddare Mårten Kristoffersson, Ö Herrestad.

Pärla

Stenpärlan som ligger under sigillet på bilden är hittad i Ö Herrestad på 1910-talet och skänktes av Oskar Arvidsson. Dateras till vikingatid, ca 900 e Kr.

Fiskekrok

Fiskekroken av brons hittades i en dalsänka vid Ingelstagården där förut varit mosse.

Skifferhänge

Hängbrynet av skiffer intill fiskekroken på bilden är funnet år 1921 i Ö Herrestad och skänkt av flickan Helga Jönsson. Har ursprungligen kommit från en grav från stenålderns slut, ca 2 000 f Kr.

Textilt

Ovanligt många lämningar efter textilt hantverk visar att textilproduktionen var viktig i trakten runt Hammenhög på vikingatiden, ca 900 e Kr. Vävtyngden av lera högst upp i bild är hittad på Ingelstagårdens ägor. Den har ingått i en vikingatida, upprättstående vävstol, ”oppstagång”. Sländtrissorna till höger och nederst i bild användes när man spann ulltråd – en syssla som sysselsatte Österlens kvinnor dagligen på vikingatiden. Dessa är hittade på 1920-talet i Ö Herrestad 12, Ö Herrestad by och Ingelstorp.