Yxorna från mellersta bonderstenålder

En stor del av fornsakerna från Gladsax består av yxor och andra redskap från mellersta bondestenålder.

Tjocknackiga yxor

Längst upp till vänster bild syns tre tjocknackiga flintyxor, liggande på snedden. Denna typ användes från omkring 3 300 f Kr och nästan tusen år fram i tiden. De är ett vanligt fynd i våra åkrar, och de användes både som bruksyxor och som offergåvor. Den största yxan är hittad i Långaröd, de båda andra i Gladsax Sandvång, samtliga ingår i Per Olssons samling.

Tunnbladiga yxor

Längst till höger syns två tunnbladiga flintyxor. Den större av dem är hittad vid Wilhemsbergs gård och ingår i Hugo Håkanssons samling. Den mindre är hittad i Bräknaryd.

Håleggad yxa

Denna typ av yxa, liggande till vänster längst ned i bild, skaftades på tvären och användes till att urholka trä. Funnen vid Ängagården, och skänkt år 1920 tillsammans med flera andra föremål av kommunalordförande W Andersson från Wilhemsberg.

Mejslarna

De smala flintmejslarna nederst till höger från samma tid är hittade vid Rosdala. Jämför med gravfyndet från Stenstuan!