Yxan utvecklas - tidig bondestenålder

Under bondestenålder, runt 3 800 f Kr, blev redskapen och yxorna st��rre. Många av dessa gigantiska flintyxor blev aldrig använda, utan offrades för att blidka gudarna.

Spetsnackiga yxor

Längst till vänster syns två flintyxor med spetsiga nackar. De tillhör den äldsta delen av bondestenålder och hittas ofta i gravar eller som offerfynd. Den större yxan är hittad på Annedal i Gröstorp år 1939 och den mindre är funnen i Långaröd på 1910-talet.

Tunnackiga yxor

De båda stora yxorna är hittade i Gröstorp och den mindre, som är omhuggen, är hittad i Långaröd. Alla ingår i Per Olssons samling.

Dolkstavar

De båda dolkstavarna längst upp till höger i bild var skaftade med träskaft och användes som huggvapen. Dateras till ca 3 700 f Kr. De finns avbildade vid hällristningen Dansaren och tillhör det allra äldsta skiktet av ristningar. Den smalare dolkstaven är hittad vid Gladsax hallar och tillhör Per Olssons samling, den tjockare är från Gladsax nr 12 och tillhör Hugo Håkanssons samling.