Det äldsta Gladsax - jägarstenålder

Under jägarstenålder tillverkades små pilspetsar och andra mindre föremål av flinta. Redan under denna tid, omkring 7 000 f Kr, hämtades flintan hit från sydvästra Skåne.

 

Flintblock

I flintblocken syns tydligt spåren efter de uthuggna flintspånen som användes till att tillverka olika redskap. Det större flintblocket är funnet på Östraby 5 & 1, skänkt av lantbrukare Mårten Nilsson. Det mindre är från östra delen av Gladsax socken och tillhör målarmästare Per Olssons samling.