Speciellt runt Gladsax

Det finns en del saker från Gladsax som står ut lite extra. Några av dem visades upp i en speciell glasmonter under utställningsdagen.

Halskota av älg

Längst upp i bild syns ett jättelik halskota efter en älg. Den är hittad i Gladsax mosse på 1910-talet.

Skifferhängen från stenålder

Under kotan ligger fyra skifferhängen. De var vanliga gravgåvor under sen bondestenålder, ofta utsmyckade med vackra geometriska mönster. Användes som smycken, amuletter eller brynen, kanske för guldföremål. Dessa är hittade i Gladsax hallar, ”Bönders mosse” i Sandvången, Per Ols´ ställe vid Gladsax hallar och Gladsax by runt år 1920.

Gravgåvor från bronsålder

Till höger i bild ligger ett par imponerande gravgåvor. Det långa svärdet och den mindre dolkstaven av brons är hittade i en grav på Ture Ols´ ägor i Östraby år 1917. Dateras till äldsta bronsålder, omkring 1 800 f Kr. Det smälta bronsföremålet intill är hittat i en utjämnad gravhög på Thure Arvidssons åker, nära Karlaby. Troligen en gravgåva som smält när den döde brändes.

Drakspännet från järnålder

Under bronssmältan ligger ett mycket speciellt fynd. Det är ett genombrutet bronsspänne dekorerat med en slingrande drake. Hittat år 1941 nära Kvejsahöj vid Gröstorp av lantbrukare Olof Andersson. Dateras till vendeltid, ca 700 e Kr. Troligen en gravgåva från en numera bortodlad järnåldersgrav på höjderna kring Kvejsahög.

Sländtrissor från järnålder

Sländtrissorna nederst i bild användes när man spann ulltråd – en syssla som sysselsatte Gladsax kvinnor dagligen på vikingatiden, ca 900 e Kr. Dessa är hittade i Gladsax by, Gladsax nr 23, Östermark och Bräkneryd.

Och en ensam pärla

Svart glaspärla från Gladsax.