Fornsakssamlingen på Norrevång

Den 24 juli 2010 gjorde Ulrika Wallebom tillsammans med stenåldersarkeolog Björn Nilsson ett besök på gården Norrevång i Gladsax. Här bor lantbrukaren Göran Tuesson, på vars mark gånggriften Stenstuan i Gladsax ligger.

NorrevångPå besök i Norrevång den 24 juli 2010. Markägaren Göran Tuesson visar upp sin fornsakssamling. Foto: Ulrika Wallebom.

Historier från äldre tider

Markägaren och hans föräldrar och farföräldrar har genom tiderna brukat jorden kring gånggriften. Med åren har man hittat en hel del fornsaker i markerna… Merparten av dem är samtida med de olika perioder under förhistorien som Stenstuan var i bruk. Vid vårt besök fick vi höra många historier om spåren efter flera gravar som en gång i tiden låg intill den välkända Stenstuan. Historierna bekräftar vår misstanke om att det kan ha funnits vidsträckta gravfält kring de gravlämningar som finns kvar idag.

NorrevångNågra av de fornsaker som ingår i samlingen på Norrevång. Föremålen är hittade i åkern närmast Stenstuan. Överst, från vänster till höger, en halv skafthålsyxa av bergart från sen bondestenålder, en tjocknackig bergartsyxa från mellersta bondestenålder, två flintyxor med utsvängd egg från sen bondestenålder, en stenklubba från bronsålder och en knacksten. Nederst flintavslag och flintavfall mm från olika tidsperioder. Foto: Ulrika Wallebom. NorrevångSöta kattungar på gården Norrevång i Gladsax. Foto: Ulrika Wallebom.