Ett nytillskott till samlingarna

I Österlens museums magasin fanns tills nyligen omkring 350 fornsaker från trakten kring Gladsax. I juli 2010 utökades denna samling med tusentals föremål, i och med en ny donation. Det handlar om fynden från Gladsax mest berömda stenåldersgrav – gånggriften Stenstuan vid Rosdala.

Stenstuan efter avslutad undersökning år 1978. Graven har restaurerats något. Foto: Göran Burenhult.

Stenstuan

Stenstuan är en ovanlig fornlämning på så sätt att den är ganska lätt att upptäcka. För den som färdas med bil från Gladsax och norrut mot Baskemölla syns gravens stora, ljusgrå takblock uppe på en höjd bakom Rosdalagården skina ljus mot den omgivande grönskan och pocka på uppmärksamhet. Tackblocket är täckt av spännande hällristningar från olika perioder och brukar därför ofta besökas inte minst under museets ”by-night” – evenemang.

Utgrävningen år 1978

Denna stenåldersgrav grävdes ut år 1978 av professor Göran Burenhult och hans studenter. Man grävde ut gravkammaren, gången in till den och området framför ingången.

Själva gravkammaren hade sedan tidigare blivit både plundrad och utgrävd, så där hittades inte särskilt mycket fynd. Alldeles utanför ingången hittades dock massor med föremål, som offrats på platsen.

Professor Göran Burenhult.

Några av fynden från Stenstuan.Foto: Ulrika Wallebom.

Det äldsta föremålet

Stenyxan uppe till vänster i bild är en så kallad tunnackig bergartsyxa. Den tillhör de allra äldsta föremålen från utgrävningen av Stenstuan – och skulle kunna ha lagts ned som gravgåva i den ursprungliga megalitgraven, som har Kol-14-daterats till ca 3700 f Kr.

Redskap av flinta

Till höger om stenyxan syns i bild ett antal flintföremål. Delar av yxor, spån, skrapor och mejslar. Strax utanför ingången till graven hittades flera flintredskap, ofta medvetet deformerade. Föremålen här kan dateras till flera olika faser i gravens historia. Den sönderslagna, håleggade flintyxan, närmast stenyxan, är t ex från stridsyxetid, omkring 2500 f Kr.

Sönderslaget med flit

Vid utgrävningen av Stenstuan hittades mer än 4 000 keramikskärvor. Av dessa kunde man sätta samman minst 13 olika kärl, av så kallad trattbägartyp. Krukorna var rikt dekorerade och hade offrats framför gravens mynning under begravningsceremonin. Till vänster i bild syns ett litet axplock av alla dessa krukskärvor.

Återanvänd gravplats

Längst ned till höger i bild syns några föremål som tillhör den yngsta fasen i gravens historia, nämligen ett skifferhänge och tre vackert bearbetade pilspetsar av flinta. Föremålen dateras till stenålderns slutfas, runt 2000 f Kr, och härrör från yngre begravningar i den ursprungliga megalitgraven. De har då lagts ned hela i graven som gravgåvor. Gånggriftens gång byggdes då om till en ”modernare” hällkista.