Gladsax

Byn med de välkända fornlämningarna

Att Gladsax var en självklar by att välja ut inför pilotprojektet Forntid i Österlens byar beror inte bara på att det finns en stor fornsakssamling från trakten i Österlens museums arkeologiska magasin. Gladsax är också den by som vi ofta har haft anledning att återvända till när det gäller publik verksamhet, eftersom här finns både handfasta och spännande fornlämningar. Utgrävningarna av Gladsaxehus, de historiska vandringarna under Gladsaxdagarna och By Night-evenemangen vid byns hällristningar har lockat en stor publik under de senaste åren. Lägg därtill byns trevliga hemsida – och valet var klart!

Välkommen till Gladsax! Foto: Maria Grefalk.Välkommen till Gladsax! Foto: Maria Grefalk.

I ljuset av strålkastare träder hällristningarna upp ur klippan och får liv. Ann-Louise Svensson visar hällristningen Dansaren ”By Night”. Foto: Ulrika Wallebom, Forntid i Gladsax.I ljuset av strålkastare träder hällristningarna upp ur klippan och får liv. Ann-Louise Svensson visar hällristningen Dansaren ”By Night”. Foto: Ulrika Wallebom, Forntid i Gladsax.

Trakten närmast Gladsax är rik på fornlämningar från hela förhistorien. Den medeltida borgen Gladsaxehus mitt i byn, gånggriften Stenstuan vid Rosdala från stenåldern och hällristningshällen Dansaren från bronsåldern hör till de mer kända. Men förmodligen känner inte så många till att det finns betydligt fler forntida gravar i Gladsax omedelbara närhet. I åkrarna norr om Gladsax finns till exempel långa rader av överplöjda bronsåldershögar.

Vid gården Ekenäs strax nordväst om byn finns en övervuxen och bortglömd gånggrift från samma tid som Stenstuan. Söder om byn, strax intill Wilhelmsberg, finns en hällkista som bara syns när åkermarken ligger bar. Hällristningar finns det också gott om. Dels på ett flyttblock som finns i en privat trädgård mitt inne i byn, dels på Klavasten vid Ängshög, som med sina drygt 500 skålgropar är ett riktigt unikum! Botaniera gärna själv i kartan över byn med utdrag ur fornminnesregistret!

Ur samlingarna

Gladsax tillhör en av de byar som på sin tid hade en ”egen” privatsamlare av arkeologiska föremål. Målarmästare Per Olsson från Baskemölla ägnade sitt liv åt att samla ihop fornsaker från hela Gladsax socken. År 1918, när Fornminnesföreningen köpte in hans samling till museet för den ansenliga summan av 1000 kronor, ska det ha varit högst ovilligt som han skildes från sin samling.

Det är Per Olsson som bidragit med huvuddelen av de sammanlagt omkring 350 föremål från trakten kring Gladsax som finns i museets magasin. I de flesta fall finns uppgifter om vilken gård de har hittats. Till största del är det fråga om flint- och stenredskap från stenåldern, men det finns också en del metallfynd, bland annat ett bronssvärd från en gravhög i Östraby.

Några av dessa fornsaker - inklusive ett nytillskott med tusentals fynd från gånggriften Stenstuan - visades upp i en utställning under Gladsaxdagen den 31 juli 2010. Nu lever utställningen vidare på Internet. Besök utställningen här!

Länkar

Besök gärna Gladsax egen hemsida: http://www.gladsax.nu

Har du en egen historia att berätta från Gladsax? Skriv ner den på www.platsr.se! Det har vi gjort!

Sök själv i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister! www.raa.se/fornsok

I Österlens museums arkeologiska magasin finns det mer än 350 föremål från Gladsax. Foto: Ulrika Wallebom.I Österlens museums arkeologiska magasin finns det mer än 350 föremål från Gladsax. Foto: Ulrika Wallebom.

Denna flintdolk från bondestenåldern hittades i början av 1900-talet i en grav i Östraby. Ingår i Per Olssons samling (ÖM 645). Foto: Ulrika Wallebom.Denna flintdolk från bondestenåldern hittades i början av 1900-talet i en grav i Östraby. Ingår i Per Olssons samling (ÖM 645). Foto: Ulrika Wallebom.