Järnvägen och stationen

Gärsnäs som knutpunkt

Den första järnvägsstationen i Gärsnäs invigdes år 1882 när järnvägen mellan Simrishamn och Tomelilla öppnade.

Fig 8Ändstationen och knutpunkten Gärsnäs vid förra sekelskiftet. Det nya stationshuset kom till vid sträckningen Köpingebro-Gärsnäs tillkomst år 1894. Foto från utställningen Ystad-Gärsnäs Jernväg 100 år från 1994. Originalet finns hos Svenska Järnvägsklubben. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I K6.6).

Den nya stationen

Det äldsta stationshuset var byggt i trä. I samband med att man anlade den nya sträckan Köpingebro-Gärsnäs år 1894 ersattes denna byggnad av en ny station i tegel. Den nya järnvägssträckan tillkom tack vare att sockerbetorna skulle transporteras till Köpingebro sockerbruk. Några år senare, år 1902, stod en förlängning norrut till S:t Olof klar. Gärsnäs blev en knutpunkt för järnvägstrafiken.

Fig 9Karta över järnvägssträckningen Malmö-Simrishamn från år 1931. Tryckt vid Cimbrishamns-Bladets tryckeri. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I K6.6).