Gärsnäs slott

Slottets historia

Gärsnäs slott ligger ett stycke söder om Gärsnäs by, från vägen är det dolt av täta buskage. Slottet har funnits sedan medeltiden och kallades då Gyorthesnaes. På den tiden omgavs slottet, eller gården, av en hel by med egen kyrka – det ursprungliga Gärsnäs.

Fig 3Gärsnäs slott tecknat av Oskar Herman Arvidsson år 1913-14. Ur Fornminnesföreningen arkiv på Österlens museum (ÖM I F3.24.1).

Ägarna genom tiderna

Den första kända ägaren till slottet var Gjord Jensen Drefelt, som skrev sig till Gärsnäs i mitten av 1300-talet. Slottet förblev i familjen Drefelts ägo fram till mitten av 1500-talet.

På 1630-talet såldes Gärsnäs slott till Falk Lykke, en vittberest och bildad man, som lät bygga om gården så att den blev mer slottslik. Det sägs att han som byggnadsmaterial använde den gamla kyrkan, som nu revs tillsammans med återstoden av den ursprungliga byns gårdar. Andra kända släkter som innehaft Gärsnäs slott är Galt, Kaas, Sinclair, Göye, Rantzau, Adlerstén, Dagström, Lindenstedt och Rosenkrantz.

Fig 4Ett sigill ur de arkeologiska samlingarna på Österlens museum. Sigillet dateras till 1300-talets början och har tillhört Gjord Mogensen Drefelt, som troligen gav namnet till Gärsnäs gård, som slottet då kallades. Han var farfar till Gjord Jensen Drefelt. Sigillet hittades mellan byarna Västanbäck och Glimminge, en halv mil från Gärsnäs på 1920-talet. Teckning av Oskar Herman Arvidsson år 1924-30. Ur Fornminnesföreningen arkiv på Österlens museum (ÖM I F3.24.3).

 

Fig 5 Ulrica AdlerstenGravbrev för Ulrica Adlerstén år 1757, som bodde en tid på Gärsnäs slott. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I F4b.10.2).

 

 

Fig 6Ulrica Adlerstén. Teckning av Oskar Herman Arvidsson år 1924-30 efter oljemålning på Gärsnäs slott. Ur Fornminnesföreningen arkiv på Österlens museum (ÖM I F3.24.3).