Om de döda kunde tala...

Brantevik omges av gravfält, och i museets magasin finns flera bevarade gravurnor och såväl brända som obrända ben från dessa gravar bevarade.

 

Gravar.

Återstoden av en grav

Krukskärvorna och de båda avbrutna skifferhängena längst fram i bild är vad som återstår av en grav som dateras till slutet av bondestenåldern, runt 2000 f Kr. De hittades tillsammans på Bjärsjöbacken på 1920-talet.

Gravurna från bronsålder

Under yngre bronsålder, cirka 1100- 500 f Kr, brände man sina döda, och lade de brända benen tillsammans med gravgåvor i urnor. Urnorna gravsattes under flat mark i större gravfält eller i äldre gravhögar. Flera sådana urnor har bland annat hittats i Knutsvik och Simris.

Urnan på bilden är funnen vid dikning på gravplatserna vid Gislöv 3-4, norr om Gislövshammar. I urnan ligger de brända benen efter ett barn mellan 5 och 14 år.