Mellan sten och brons

Övergången mellan stenålder och bronsålder brukar sättas till omkring 1 800 f Kr. Men övergången innebar inget tvärt slut för flintan som material. Tvärtom användes flinta långt in i bronsåldern.

 

Dolkar.

Dolkar och spjutspetsar

Dolkarna och spjutspetsarna längst upp i bilden visar prov på flintsmedernas skicklighet i slutet av bondestenåldern. Vissa av föremålen är från början av bronsåldern.

Från vänster till höger ligger; en gråvit spjutspets funnen på nr 30 Gislöv (H 17), en spjutspets funnen på Gislöv nr 22, skänkt av Per och Nils Erlandsson (ÖM 5731), ett dolkblad funnet på nr 25 Simris (P 249), ett praktexemplar av en dolk funnen vid jordarbete på Johan Glivbergs ägor i Gislövs by år 1933 (P 360), en dolk funnen i Ö Nöbbelöv, inköpt av skollärare Lundgren från Ö Herrestad (ÖM 5158), en flintdolk funnen å Simris nr 23 (ÖM 5439), en spjutspets funnen i Ö Nöbbelöv, inköpt av skollärare Lundgren från Ö Herrestad (ÖM 5159), en flintdolk funnen på J Schultz ägor i Gislöv och skänkt av hans änka Elisa Schultz (ÖM 334), en dolk funnen vid jordbruksarbete å nr 22 Gislöv, Ö Nöbbelöv, skänkt av Nils Erlandsson (ÖM 6190), två pilspetsar funna på Gislövs Hylka (H 247, 237) samt en liten pilspets funnen i Gislöv år 1920 (ÖM 1125).

Skäror

Nere till höger i bild ligger två skäror från äldre bronsålder. De var skaftade och användes till skörd. Dessa är hittade i vid stenbrytning på nr 5 Gislöv och vid Simrisvägen, Brantevik.

Yxor med utsvängd egg

Flintyxorna med utsvängd egg var ett första försök för flintsmeden att efterlikna kontinentens bronsyxor. Jämför med kantyxan av brons ovan! Dessa är funna på nr 1 Simris och på Nils Bengtssons egendom i Simris by nr 10.

Stenklubban till höger är funnen vid Stengården, Brantevik.