Ovanligt många stridsyxor

Från trakten kring Brantevik har det visat sig finnas ovanligt många stridsyxor. De användes inte i strid utan brukade uteslutande läggas ned som gravgåvor. Föremålen nedan tillhör alla den jordbruksbaserade stridsyxekulturen, ca 2 800 – 2 350 f Kr.

stridsyxor från Brantevik

Stridsyxor

Stridsyxorna längst fram i bild är alla hittade i Simris, nära Bjärsjöbacken, där det förmodligen finns ett stridsyxegravfält. Från vänster till höger är de funna år 1918 på Simris nr 1, skänkt av Mårten Persson, Simris (ÖM 1734), i smedmästare Stridsbergs trädgård i Simris och skänkt av densamme (ÖM 5013), på Simris nr 4 (ÖM 1773) och på Simris 2 (ÖM 1310).

Slipsten och håleggad yxa

Slipstenen av sandsten, längst upp till vänster, är funnen i Simris byområde, Viktor Pers, Simris nr 1. Den håleggade yxan till höger i bild är funnen vid Gislöv nr 14, och är från samma tid. Denna typ av yxa skaftades på tvären och användes till att urholka trä.