Rena stenåldern

 

Mycket av de föremål som hittats i Brantevikstrakten är flint- och stenredskap från bondestenålder. Bondestenåldern varade från omkring 4 200 f Kr till 1 800 f Kr.

Tunnackiga yxor.

Tunnackiga yxor – tidig bondestenålder

Under bondestenålder, runt 3 800 f Kr, blev redskapen och yxorna större och ofta vackert slipade. Många av dessa gigantiska yxor blev aldrig använda, utan offrades för att blidka gudarna.

De tunnackiga flintyxorna på bilden är funna, från vänster till höger; i Brantevik runt år 1917 (ÖM 803), i Gislöv (P 361), på Gislöv nr 27 Stenkille, funnen år 1924 av dräng Albert Andersson och köpt genom fröken F Neander, Brantevik (ÖM 4847) och vid dikning i Brantevik, nr 16 Simris (P 219). De bägge enorma flintyxorna nederst till vänster i bild är funna hösten 1928 liggande bredvid varandra på Gislöv nr 33. Köpta av finnaren Gottfrid Nilsson (ÖM 6657 a,b).

De tre enormt stora bergartsyxorna till höger i bild är funna år 1912 på Simris prästgårds ägor, strax bredvid den på Simris backe befintliga hällkistan (ÖM 1779), på Simris nr 1 år 1917 och skänkt av Gottfrid Mårtensson (ÖM 1449) och vid dikning å Per Perssons ägor, nr 8 Nöbbelöv vid landsvägen (P 347).