Extremt gammalt

På bilden syns några av de föremål som tillhör det äldsta vi har i samlingarna. Den bruna flintspetsen är hittad i Glimminge, men de vita är hittade i trakten av Brantevik, nära Simrislund.

Vita spetsar.

Från slutet av istiden

Dessa pilspetsar dateras till slutet av istiden för mellan 11 000 och 12 000 år sedan. Pilspetsarna är små, men effektiva. Skaftade på rätt sätt, och ivägskjutna med en kraftig båge tar de lätt död på en stor ren.

Spetsarna låg länge tillsammans med tusentals andra i en stor glasburk med små flintbitar från Simrislund. De ingick i simrisbon Per Perssons stora privatsamling som skänktes till museet år 1936. Fram till sommaren 2008 låg de kvar i sina originalburkar, orörda sedan 70 år. Först nu har vi fått veta hur pass gamla de är…

Vetskapen om var i Simrislund de är hittade mer exakt försvann med Per Persson, som dog på 1940-talet. Flintornas vita färg tyder på att de har legat i kalkrik jord.