Speciellt runt Brantevik

 

Det finns en del saker från Brantevik som står ut lite extra. Några av dem visades upp i en speciell glasmonter under utställningsdagen.

Speciellt från Brantevik.

 

Guldprydd bronsdolk

Längst upp i bild syns en kopia av en drygt 3000 år gammal bronsdolk med guldbeslag från bronsåldern. Den hittades strax norr om Stengården, då vägen mot Simrishamn byggdes på 1930-talet. Dolken påträffades i en grav tillsammans med sot, kol och ett trasigt lerkärl med brända ben, samt skörbrända stenar och kol. Originalet förvaras i Stockholm

Hittat vid Klingsrörsbacken

Det stora bronssvärdet till höger, den spiralvridna halsringen till vänster och det spikformiga bronsföremålet precis till höger om halsringen kommer alla från samma ställe. De är funna vid stenbrytning i närheten av Klingsrörsbacken (Simris nr 28) vid gården Ottekärr mellan Ö Nöbbelöv och Simris. Dateras till sen bronsålder, ca 500 f Kr.

Förtjusande smycken

Mot slutet av bronsåldern blir smyckena allt mer pråliga och extrema. Idag är föremålen grönärgade, men då glänste de som guld. Den avbrutna glasögonfibulan, placerad inne i halsringen, dateras till ca 700 f kr. Den är hittad i en trädgård i Simris by på 1920-talet.

Gravgåvor från Simris

I Bjärsjöbacken utanför Simris finns ett stort gravfält från brons- och järnåldern. Här har bönderna alltid hittat sotfläckar, gravurnor och gravgåvor av alla de slag. De svängda bronsbeslagen, armbandet, de båda rakknivarna och två miniatyrdolkarna med spiralrullade skaftändar, alla i bildens mitt, är hittade på detta gravfält. De dateras till bronsålderns mitt och slut, ca 1000 – 500 f Kr.

Ur Julius Olssons samling

För ett par år sedan fick museet en stor fornsakssamling i donation av Julius Olssons släktingar. Mycket av föremålen kommer från kusten mellan Brantevik och Gislövshammar, Gislöv nr 3-4. Samlingen innehåller några verkliga guldkorn, som dessa, samtliga i bildens nedre del:

Bronsnål med ornerat huvud, funnen i Skällahög å Gislöv nr 16 vid dikningsarbete av Julius bror Axel Herman Olsson. En mycket ovanlig typ, importerad från Mellaneuropa. Dateras till bronsålderns mitt, ca 1200 f Kr. Kantyxa från övergången mellan sten- och bronsålder, ca 1800 f Kr. Hittad av Julius Olsson våren 1924 vid Gislöv nr 23, Hammarlunda. Tillverkad efter europeiska förebilder. Bronsfragment, förmodligen från fibula, hittat vid gravfälten å nr 3 Gislöv. Nyckel med avbrutet handtag från Gislöv nr 3. Dateras till äldre vikingatid ca 800 f Kr. Bronsspiral, från diadem eller liknande, funnet i ett grustag i strandvallen å nr 3 Gislöv. Yngre bronsålder. Hittad tillsammans med brända ben. Beslag av brons funnet i ett betfält å nr 20 Gislöv. Detta sista föremål tillhör inte Julius Olssons samling, men dateras också den till vikingatid.

Trissor och pärlor från järnålder

Sländtrissorna längst ner i bild användes när man spann ulltråd – en syssla som sysselsatte de vikingatida kvinnor dagligen, ca 900 e Kr. Glaspärlorna är från samma tid. Trissorna är hittade ”å Joel Schultz ställe i Gislöv”, vid Gislöv nr 18 och 21, samt vid Gislövs Hylka. De gröna och blå glaspärlorna är hittade vid gravplatsen norr om Gislövshammar och den mångfärgade pärlan kommer från Grosshög på vägen in mot Skillinge.