Fornminneskarta över Brantevik

I pilotprojektet har vi tagit fram fornminneskartor över varje utvald by. De registrerade fornminnena är hämtade från Riksantikvarieämbetets Fornminnesregister. Här kan du ladda hem kartan över Brantevik i pdf-format och skriva ut den.

Ladda upp kartan här

Länk till Fornminneskarta över Brantevik

Länkar

Sök själv i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister på www.raa.se/fornsok