Brantevik

Fiskeläget med de omstridda hällristningarna

I valet av vilka byar som skulle få vara med i pilotprojektet Forntid i Österlens byar blev Brantevik en självskriven kandidat först och främst för att området kring fiskeläget har en så spännande forntid. Fornlämningar som Brantarör och de vidsträckta gravfälten i Grönet hör inte till vanligheterna. Att det sedan nyligen hittats fler unika hällristningar i byn gjorde bara valet ännu mer självklart. Dessutom finns det nästan 700 fornsaker från trakten kring Brantevik i museets magasin. Fantastiska fornsaker, som byborna själva förmodligen inte hade en aning om att de finns… Sist men inte minst har Brantevik en trevlig och ofta uppdaterad hemsida, där vi gärna ville locka bybor att ta reda på mer om Branteviks spännande forntid.

Branteviksdolken. En drygt 3000 år gammal bronsdolk med guldbeslag från bronsåldern. Den hittades strax norr om Stengården, då vägen mot Simrishamn byggdes på 1930-talet. Dolken påträffades i en grav tillsammans med sot, kol och ett trasigt lerkärl med brända ben, samt skörbrända stenar och kol. Foto: Ulrika Wallebom.Branteviksdolken. En drygt 3000 år gammal bronsdolk med guldbeslag från bronsåldern. Den hittades strax norr om Stengården, då vägen mot Simrishamn byggdes på 1930-talet. Dolken påträffades i en grav tillsammans med sot, kol och ett trasigt lerkärl med brända ben, samt skörbrända stenar och kol. Foto: Ulrika Wallebom.

En trakt rik på fornlämningar

Brantevik är inte särskilt gammalt som samhälle betraktat, men under forntiden var trakten kring fiskeläget en lika populär boplats som idag. Speciellt från brons- och järnålder finns väldokumenterade och vidsträckta gravfält längs kusten söderut mot Gislövshammar. Ytterligare gravfält finns också i form gravhögar och stensättningar norr om Brantevik och upp mot Östra Nöbbelöv och Simris.

I Brantevik har det allt sedan 1980-talet hittats allt fler hällristningar, och sommaren 2009 upptäcktes ett helt nytt hällristningsfält i byns västra utkant. Hällristningarna, som idag åter ligger täckta av jord, betecknas som världsunika och har benämnts vara det mest spektakulära som hittats i Skåne på 100 år.

Över huvud taget är trakten kring Brantevik späckat med fornlämningar. Se bara på kartan över byn med utdrag ur fornminnesregistret!

forntid@brantevik

Söndagen den 29 augusti 2010 gick den nationella Arkeologidagen av stapeln i Brantevik. Rubriken för dagen var ”forntid@brantevik - om fornsaker som ligger gömda i magasin och hällristningar som ligger dolda under jord”. Titeln anspelade på att de fornsaker och fornlämningar som är till stor del okända av allmänheten genom detta projekt kommer att lyftas upp och bli kända för folk, framför allt via Internet.

Som ett led i detta arbete kan du nu på denna sida se den utställning om Branteviks fornsaker som visades upp på fartygsmuseet Hoppet under Arkeologidagen. Välkommen!

Hällristningar. I augusti 2009 hittades unika hällristningar vid Äppellunden i Brantevik. Här syns bland annat tre människolika figurer, som närmast kan liknas vid dem som finns i den samtida Kiviksgraven. Foto: Ulrika Wallebom.Hällristningar. I augusti 2009 hittades unika hällristningar vid Äppellunden i Brantevik. Här syns bland annat tre människolika figurer, som närmast kan liknas vid dem som finns i den samtida Kiviksgraven. Foto: Ulrika Wallebom.

För ett par år sedan fick museet en stor donation av fornsaker, som bland annat innehöll en stor mängd vikingatida pärlor som hittats vid gravfälten strax norr om Gislövshammar. Pärlorna kommer att visas upp på Arkeologidagen i Brantevik den 29/8. Foto: Ulrika Wallebom.För ett par år sedan fick museet en stor donation av fornsaker, som bland annat innehöll en stor mängd vikingatida pärlor som hittats vid gravfälten strax norr om Gislövshammar. Pärlorna kommer att visas upp på Arkeologidagen i Brantevik den 29/8. Foto: Ulrika Wallebom.

Länkar

Besök gärna Branteviks egen hemsida, www.brantevik.se

Har du en egen historia att berätta från Brantevik? Skriv ner den på www.platsr.se! Det har vi gjort!

Sök själv i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister! www.raa.se/fornsok