Yxans utveckling – tidig bondestenålder

Under tidig bondestenålder, runt 3 800 f Kr, utvecklades yxan som redskap allt mer. Yxorna behövdes bland annat till att röja skog för att bryta ny åkermark. Många av dessa gigantiska flintyxor blev aldrig använda, utan offrades för att blidka gudarna. Här kan du se ett urval av de olika typer som hittats i trakten kring Borrby.

Spetsnackiga yxor.

Spetsnackiga yxor

Denna typ av yxor är ovanliga och hittas ofta i gravar eller som offerfynd. Dateras till ca 3900 – 3700 f Kr. Längst till vänster i bild en yxa som hittats på Sandby nr 2 tillsammans med 5 andra yxor och dolkar. Skänkt av Per Tufvesson, Sandby, år 1917. Vidare en brun flintyxa från Borrby funnen samma år. Nästa yxa är omhuggen och funnen i Borrby. Den ingår i en samling om nästan 200 föremål, som hopbragts av skollärare Lundgren från Ö Herrestad och som köptes in av fornminnesföreningen år 1926. Den sista yxan är funnen vid plöjning på Borrby nr 61 och inköpt år 1927 av Viktor Håkansson.

Tunnackiga yxor.

Tunnackiga yxor

Även dessa yxor hittas oftast i kultiska sammanhang, offrade till gudarna. Datering: ca 3800 – 3500 f Kr. Längst till vänster en grå flintyxa funnen på Fridhem i Borrby, inköpt år 1917. Den gulgrå yxan är funnen i trakten av Byåra, och skänkt av lantbrukare Johan Hansson samma år. Nästa yxa är funnen i Sandby och den sista yxan är hittad år 1920 på Borrby nr 46, skänkt av ställets ägare, Thure Månsson.