Yxans utveckling – stridsyxetid

Från mellersta bondestenålder finns några typiska yxor som tillhör den jordbruksbaserade stridsyxekulturen, från 2350 – 2800 f Kr. Förutom de typiska stridsyxorna (eller båtyxorna) finns håleggade flintyxor från denna tid.

Håleggade yxor.

Håleggade yxor

Dessa håleggade yxor skaftades på tvären och användes bland annat till att urholka trä. Yxan längst till vänster i bild är funnen 1921 vid plöjning på Borrby nr 23 och är inköpt av V Larsson. Nästa yxa hittades löst liggande på en åker på Borrby nr 12, och är köpt av Hildur Albrektsson år 1924. Den gulaktiga slipade yxan är funnen i Blästorp, och ingår i skollärare Lundgrens samling. Den sista yxan hittades år 1927 på Sandby nr 26 år 1927 och är inköpt av Per Esbjörnsson.

Stridsyxor.

Stridsyxor

Trots att det finns gott om håleggade yxor från Borrby finns inga stridsyxor i samlingen. Dessa bägge yxor ingår dock i Blågårdssamlingen. Den översta yxan är funnen i Komstad, den understa saknar känd fyndort. Stridsyxor hittas uteslutande i gravgåvor från tiden, där de lagts ned som gravgåvor.