Yxans utveckling – mellersta bondestenålder

Från mellersta bondestenålder finns ett stort antal flintyxor från Borrby. En vanlig typ är de lite mer robusta tjocknackiga yxorna. De fungerade som både bruksyxor och offeryxor och dateras till 3300-2350 f Kr.

Tjocknackiga yxor.

Tjocknackiga yxor

Dessa tjocknackiga flintyxor är relativt små. Yxan längst till vänster i bild är funnen år 1921 vid plöjning på en nyodling som tidigare varit mosse på Borrby nr 10. Yxan köptes av köpt av finnaren Nils Andersson. Nästa yxa är hittad vid plöjning på Blästorp nr 4 och köpt av Johan Andersson år 1924. Den brunaktiga yxan är funnen vid plöjning å nr 61 Borrby, och den sista yxan är funnen vid betlukning på Borrby nr 45, köpt av Tina Carlsson år 1927.