Textilt

Textilproduktionen var viktig under järnåldern och vikingatiden. Från Borrby finns många spår efter tillverkningen av ulltråd och tyg.

Sländtrissor.

Sländtrissor från järnåldern

Sländtrissorna användes när man spann ulltråd – en syssla som sysselsatte Borrbys kvinnor dagligen på vikingatiden, ca 900 e Kr. Det brickvävda röda bandet är vävt efter mönster från vikingatidens Birka.

Trissorna ovan bandet är funna i Blästorp, Borrby, Borrby Tuvor och Borrby. Trissorna under bandet är funna i Borrby, Borrby nr 26 (två stycken), Blästorp nr 11 och Sandby nr 9. Underst i bild ligger en annan typ av sten, förmodligen ett sänke, funnet på Borrby nr 30 och skänkt av Ingemar Trulsson.