Speciellt från Borrby

Det finns några saker från Borrby som sticker ut lite extra. Några av dem visades upp i en glasmonter under utställningsdagen.

Speciellt från Borrby.

Stenålder

Föremål av ben tillhör ovanligheterna i samlingarna. Många av dem har bevarats tack vare att de legat i fuktig mossmark. Längst till vänster i bild syns en hornyxa som hittats vid Borrby nr 36, i mossen. Längre till höger i bild syns en fiskekrok av ben funnen i Borrby mossar. Under fiskekroken syns ett litet skifferhänge med hål även det funnet på samma ställe. Inköpt av Leander Malmström på Borrby nr 50. Alla föremål kan dateras till stenålder, skifferhänget närmare bestämt från stenålderns slutskede, runt 2 000 f Kr.

Bronsålder

I samlingarna finns en hel del bronsföremål från bronsålder, ca 1 800 – 500 f Kr. Överst i bild ett svärd funnet vid plöjning i Sandby, inköpt av Anders Tuveson på Borrby nr 36 år 1917. Under ligger en dolk funnen vid plöjning på Tullstorp nr 1 köpt av Oskar Nilsson år 1924. Till höger om hornyxan ligger en vackert ornerad spjutspets funnen i Sandby, och intill den en avsatsyxa från tidig bronsålder funnen på Borrby nr 36, såld av Axel Andersson. Här under ligger en del av en spiralvriden halsring funnen på samma ställe. Mitt i bilden syns två mindre holkyxor funna vid plöjning på Sandby nr 20, respektive i Borrby by.

Järnålder

Järnföremål tillhör också ovanligheterna eftersom de lätt rostar sönder. Några föremål från järnålder (500 f Kr – 1050 e Kr) finns dock i samlingarna. Längst till höger i bild syns en spjutspets av järn funnen i en sandbacke nära kusten i Borrby år 1921. Ovanför ett antal glaspärlor från järnålder. Två orangea stenpärlor från Borrby by, en grön glaspärla från Sandby, en orange pärla av bränd lera från Sandby nr 22 och en röd glaspärla från samma ställe. Den sista hittades vid plöjning och köptes in av lantbrukare Per Ivarsson år 1919.

Nyare tid

Längst ner i bild syns en triangelformad brosch med dödskalle i mitten. Den är funnen vid en funnen å en bo- och begravningsplats i Sandby. Dateringen är osäker, förmodligen hör den hemma i 1500- eller 1600-tal.