Borrbymynt

Från trakten kring Borrby finns en del mynt och spelpenningar i samlingarna. Mynten har nyligen gåtts igenom av numismatiker Ulf Danell, som även närvarade vid utställningen på Baddaredagen. Här följer en beskrivning av mynten som hittats i Borrby från vänster längst upp och mot höger.

Numismatikern Ulf Danell hade med sig ett smakprov ur myntsamlingen som finns på Österlens museum till Borrby Baddaredag. Sex av mynten är hittade i Borrbytrakten. Foto: Ulrika Wallebom.Numismatikern Ulf Danell hade med sig ett smakprov ur myntsamlingen som finns på Österlens museum till Borrby Baddaredag. Sex av mynten är hittade i Borrbytrakten. Foto: Ulrika Wallebom.

Borrbymynten. Foto: Ulrika Wallebom.Borrbymynten. Foto: Ulrika Wallebom.

Tyskt 1500-talsmynt

Första myntet längst upp till vänster i bild är ett tyskt mynt präglat år 1556 i Schwerin. Det är en ½ schilling från Mecklenburg-Güstrow präglat under Ulrich (1555-1603). Myntet är hittat vid Borrby kyrka vid ledningsgrävning.

Spelpenning från 1600-talet

Andra myntet är en spelpenning av koppar från år 1603. Den är förmodligen präglad i Nürnberg, Bayern i Tyskland. Hittad i Borrbytrakten. På myntet avbildas en räv som tittar upp mot en tupp i ett träd. Tuppen står för vaksamhet och räven står för listighet, två egenskaper som är bra att ha i spel. Texten runt om lyder ALIUD IN LINGUA, ALIUD IN PECTORE, översatt ”Annorlunda i tungomålet, annorlunda i bröstet”. Detta innebär ungefär ”Man säger en sak men menar en annan”, eller ”Man döljer det man tänker”. Devisen syftar på att för att vinna i kortspel, måste man bluffa och inte avslöja vad man har på handen. Spelmarker användes redan under 1400-talet, eftersom det var förbjudet att spela med pengar på offentlig plats.

Spelpenning från 1760

Tredje myntet är en spelpenning av mässing, präglad i Nürnberg runt år 1760 och hittad i Borrbytrakten. På myntet avbildas en byst av Minerva i hjälm och runt om står MINERVA. Hon var en grekisk gudinna och beskyddarinna för all slags hantverk och konstskicklighet.

Spelpenning från 1797

Fjärde myntet (undre raden till vänster) är en spelpenning av mässing, förmodligen präglad i Nürnberg år 1797. Hittad vid grävning i Borrby och inlämnad till museet av Theodor Tufvesson kring år 1916.

Spelpenning från 1830

Femte myntet är en spelpenning av mässing, förmodligen präglad i Nürnberg runt år 1830, och funnen i Borrbytrakten. På myntet syns en pojke på gunghäst. Myntets text lyder SPIELMARKE.

Svenskt mynt från 1836

Det sjätte myntet är en 2 skilling banco präglad i Stockholm år 1836. Myntet är präglat under Carl XIV Johans regeringstid år 1818-1844. Jordfynd från Borrby.