Borrby

Byn som omges av sägner om forntida borgar, heliga källor och försvunna kyrkoruiner...

När vi skulle välja ut vilka byar som skulle få vara med i pilotprojektet Forntid i Österlens byar föll valet på Borrby först och främst för att museet har så otroligt mycket föremål från Borrby i vårt arkeologiska magasin. Härifrån kommer exempelvis den stora och berömda privatsamlingen från Blågård. Dessutom har Borrby över lag en spännande förhistoria och dessutom en trevlig och välbesökt hemsida.

Välkommen till Borrby! Foto: Maria Grefalk.Välkommen till Borrby! Foto: Maria Grefalk.

Flintyxor i långa rader från Blågårdssamlingen. Foto: Ulrika Wallebom.Flintyxor i långa rader från Blågårdssamlingen. Foto: Ulrika Wallebom.

Forntid i Borrby

Trakten närmast Borrby är rik på fornlämningar från hela förhistorien. Några av de mest omtalade är väl Borrestenen, en bautasten från järnåldern strax väster om byn, till vilken en lokal sägen om sjökungen Borre brukar knytas. Till samma sägen hör Sankta Sisselas källa, en offerkälla strax norr om Mariakyrkan mitt i byn.

Från stenåldern finns både en hällkista (Hilleshög) och en boplats (Borrby nr 61) och från bronsåldern finns såväl sammanhängande, stora gravfält (Borrby nr 36) som ensamliggande bronsåldershögar (Fullhög, Pylsenabacken, Vadenhög, Möhög). Förutom alla de fornsaker som finns i Österlens museums magasin, finns också en hel del praktfulla fynd från Borrby i andra museer. Exempelvis en importerad glasbägare från romersk järnålder på Lunds historiska museum och en helt unik praktyxa av brons som idag finns på Historiska museet i Stockholm.

Att området kring Borrby är rikt på fornlämningar råder det alltså ingen tvekan om. Titta bara på kartan över byn med utdrag ur fornminnesregistret!

Hela Blågårdssamlingen sorterades och fotograferades under Arkeologiprojektet år 2008. Foto: Ulrika Wallebom.Hela Blågårdssamlingen sorterades och fotograferades under Arkeologiprojektet år 2008. Foto: Ulrika Wallebom.

Gravurnan hittades år 1899 vid Kollhög på Sandby nr 13 (ÖM 1152). Foto: Ulrika Wallebom.Gravurnan hittades år 1899 vid Kollhög på Sandby nr 13 (ÖM 1152). Foto: Ulrika Wallebom.

Ur samlingarna

Borrby tillhör en av de byar på Österlen som vi har överlägset flest föremål från i museets arkeologiska magasin. Dessa fornsaker har samlats in från markerna runt byn och skänkts till museet under närmare hundra års tid. I magasinen finns också stora privatsamlingar av fornsaker som donerats till museet, där den berömda så kallade Blågårdssamlingen tillhör den mest omfattande. Tyvärr finns det oftast inte angivet exakt var föremålen ur Blågårdssamlingen en gång hittades, men förmodligen kommer flertalet av de cirka 2 000 föremålen i samlingen från trakten kring Borrby.

Sammanlagt finns det dock omkring 620 föremål som vi säkert vet har hittats i Borrby med omnejd. I de flesta fall finns uppgifter om vilken gård de har hittats, vem som hittade dem och när de lämnades in på museet. Till största del är det fråga om flint- och stenredskap från stenåldern, allt från enorma bergartsyxor till sirliga och lövtunna flintdolkar och pilspetsar. I samlingen finns också en del metallföremål, bland annat ett bronssvärd, en vacker bronshalsring och flera holkyxor, samtliga daterade till bronsåldern. Vidare finns två gravurnor med brända människoben, en handfull vikingatida pärlor, redskap av ben och horn och mycket mer.

Vill du veta mer om Borrbys fornsaker?

Några av alla de fornsaker från Borrbytrakten som finns i Österlens museums magasin visades upp på en utställning under Borrby baddaredag den 14 juli 2010. Nu lever utställningen vidare på internet. Besök utställningen här!

Länkar

Besök gärna Borrbys egen hemsida, www.borrby.com

Har du en egen historia att berätta från Borrby? Skriv ner den på www.platsr.se! Det har vi gjort!

Sök själv i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister! www.raa.se/fornsok