Vill du veta mer?

De fornlämningar vi i nuläget vårdar; gånggriften vid Ekenäs, en dös i Vik, Tågarpsdösen (egentligen en gånggrift), Stenkilsristningen, Bragestenarna, kapellet i Sankt Olof, två högar och en stensättning på Munkabacken och ruinen efter Gladsaxehus, är bara en bråkdel av alla de fornlämningar som behöver lite extra omtanke. Finns det en fornlämning i din närhet du känner extra för så hör av dig, vi kan kanske ordna så att den blir ”din”. Om man vill dela på ansvaret kan man också välja att gå samman flera stycken om en och samma fornlämning. Även föreningar kan bli faddrar till en fornlämning. Tänk på att det finns fornlämningar i varje by och socken som behöver vård!

Vad är en fornlämning?

En fornlämning behöver inte vara en grav eller en ens från forntiden. Det finns broar, minnesstenar, torpgrunder från alla tider. Det enda kriteriet är att det finns med i fornminnesregistret som finns tillgängligt på Riksantikvarieämbetets hemsida, Klicka här!

Tveka inte heller för att det finns funktionshinder eller andra hinder. Vi ska nog kunna hitta objekt till alla dem som vill hjälpa till att synliggöra den fantastiska historia som finns för våra fötter i vårt landskap.

Hör av er med era frågor, funderingar och önskemål. Vi ska göra vårt yttersta för att gå er till mötes men om fornlämningen ligger på annans mark måste vi kontakta markägaren först så att denne är OK med att andra vårdar fornlämningen.

Bild 2Ett järnåldersgravfält i behov av uppfräschning. Foto Ann-Louise Svensson.

 

Bild 3En gravhög med lite för många träd. Foto Ann-Louise Svensson.

Bild 4En hällkista som skulle bli väldigt vacker om man tog hand om den. Foto Kai Holmgren.

 

Kontakt

Lena Alebo, museichef Österlens museum, lena.alebo(at)simrishamn.se, 0709-81 93 02
Göran Tuesson, projektledare, Goran.Tuesson(at)simrishamn.se, 072-517 88 90