Bli fadder

En del av fornlämningarna på Österlen vårdades under stora delar av 1900-talet ömt av eldsjälar. Idag är situationen annorlunda, och istället förfaller och skadas många fornlämningar sakta men säkert. Österlens museum vill därför återigen engagera människor i sin kulturmiljö, och av den anledningen skapa en fadderverksamhet i anslutning till projekt Se och vårda. Målet är att få ett vårdat landskap där fornminnena får den plats de förtjänar samtidigt som människor kommer ut och kan engagera sig i något som är viktigt för både den enskilde och för bygden.

Alla kan bli faddrar!

Att vara fadder åt en fornlämning är inget svårt arbete. Man åtar sig att besöka sin fornlämning ett par gånger per år, klippa ner sly och mindre buskar som kan växa på och omkring fornminnet. Man ser helt enkelt efter fornlämningsområdet. En markägare kan bli fadder för fornlämningar på sin mark. Andra kan få ta sig an objekt på annans mark, om markägaren ger sitt medgivande. Det finns lämningar som passar alla, oavsett ålder, bakgrund eller kunskap. Det är otroligt berikande att ta hand om en fornlämning. Man kommer nära historien, naturen och platsens egna berättelser. Samtidigt gör man det möjligt för fler att besöka och uppleva en fantastisk plats. Allt arbete sker med vägledning av personal från Österlens Museum och det finns alltid en kontaktperson om det är något man undrar eller funderar kring.

Fornfadderträffar

Varje år anordnas fornfadderträffar dit du som är intresserad är välkommen.

Kontakta projektledare Göran Tuesson på Goran.Tuesson(at)simrishamn.se