Projektår 2011

År 2011 präglades av att hitta formen för hur vi skulle vårda ett allt mer förfallet fornlämningslandskap. Genom att jobba med fyra olika fornlämningar i Gladsax socken; två högar och en stensättning på Munkabacken, en gånggrift vid Ekenäs och en borgruin på platsen för Gladsaxehus, lärde vi oss mycket.

Projektet under 2011 avslutades med en mycket uppskattad kulturarvsvandring på nationaldagen den 6 juni då visade vi upp de vårdade lämningarna i all sin prakt. Under dagen berättade tre experter om varsin fornlämning. Läs mer under rubrikerna till vänster.

Forskare först på plats

Forskare först på plats i vårstädningen

Den 20 maj 2011 dök det upp en hel busslast med välkända forskare och arkeologer från såväl Sverige som Danmark. De hade blivit inspirerade till resan till Österlen av Björn Wallebom, doktorand i arkeologi, specialist på megalitgravar och dessutom boende här. De hade besökt flera olika platser tidigare under dagen men avslutade sin resa här, norr om Gladsax. Just som vi höll på med iordningställandet av Ekenäs gånggrift.Bild 1Alla är samlade vid Stenstuan. Här läggs flera mycket spännande teorier och iakttagelser fram som många tycker är värda att forska vidare på. Foto Ann-Louise Svensson.

Fascinerade av Ekenäs

De inledde sitt besök på Stenstuan, en gånggrift med vackra hällristningar som grävdes ut på 1970-talet och som idag lyser som ett smycke i odlingslandskapet. Sedan vandrade de över en backe och vidare ner till Ekenäs gånggrift. De var alla fascinerade över det hårda arbete vi på Österlens museum la ner för att synliggöra den historia som finns och de berättade många gånger om hur viktigt detta arbete var. Dessutom var många förvånade över att vi har så många och så spännande fornlämningar här på Österlen.

Detta besök hoppas vi lever kvar i deras minne länge och vi hoppas också att fler tar efter vårt exempel.Bild 2På väg in i hagen och upp för den stora backe som ligger mellan Stenstuan och Ekenäs. Foto Ann-Louise Svensson.Bild 3Väl framme på Ekenäs. Det blir ett spännande besök för många, platsen har inte varit fri från träd och sly på många årtionden! Foto Ulrika Wallebom.

Kulturarvsvandringen den 6 juni 2011

Nystädade fornminnen i Gladsax

Vinterns och vårens stora arbete med att synliggöra de tre fornminnena Gladsaxehus borgruin, Ekenäs gånggrift och Munkabergs gravhögar är nu avslutat. Den 6 juni 2011 hölls en eftermiddagsvandring där vi bjudit in experter till att berätta om de olika platserna.

Bild 1En stor samling intresserade människor hade sökt sig till Gladsax denna nationaldagseftermiddag. Foto Jacob Schmidt.

Närmare 70 personer kom och alla var glada och nöjda. Solen sken nästan lite för mycket på oss men det blev en härlig dag där fornminnena och deras historia verkligen hamnade i fokus.

Man utryckte en önskan om att göra det till tradition att visa upp fornlämningar på nationaldagen och detta är något vi verkligen ska ta till oss. Projektet har blivit mycket lyckat och resultat har uppnåtts genom gott samarbete med sponsorer, markägare, Länsstyrelsen i Skåne och grannar till området. Vi tackar alla för detta!

Gladsaxehus borgruin

Eva-Marie Nilsson berättade om byggnadsarkeologi, hur man arbetar och hur man tolkar. Hon berättade också att kärntornet, det som idag finns ovan mark, varit privat bostad där man också hållit en hel del representation. Detta var vanligt under 1300-talet och här var inget undantag. Under marken döljer sig mer av såväl borgen, borggården och den forna vallgraven.

Gladsaxehus har dessutom fått nya invånare, fyra får har flyttat in på området. Området kring borgen har stängslats in och detta är en satsning mot att få ett levande och öppet landskap kring borgen. De fyra fåren hoppas vi återkommer nästa år med nya små lamm i följetåg.Bild 2Eva-Marie Nilsson. Foto Ann-Louise Svensson.Bild 3Gladsaxehus före. Foto Ann-Louise Svensson.Bild 4Gladsaxehus efter. Foto Ann-Louise Svensson.

Munkaberg

Munkaberg är en fantastisk backe precis väster om byn. Här finns tre gravar men också en otroligt häftig utsikt. Här gjorde Bengt Söderberg en arkeologisk omvärldsanalys där han berättade om forntiden ur flera olika aspekter. Själv skrev han sin avhandling om fynden från den arkeologiska undersökning som föregick byggandet av den nya väg 11 förbi Järrestad. Här hittade man en centralplats från järnåldern med rika gravar, stora byggnader och spännande föremål.

Munkaberg har varit en plats som inte behövt städas så mycket, det går kor och betar här hela sommarhalvåret. Däremot har den gett många nya idéer om hur man i framtiden kan skapa platser dit man tar sig för att få en större bild av allt från förhistoria upp till nutid. Vi hoppas inom en framtid kunna erbjuda sådan information på just Munkaberg.

Det finns en stätta som tar en in i hagen, men man får gå en mindre promenad för att nå dit. Parkera vid Gladsax kyrka och gå förbi kyrkan. Precis mitt emot infarten till Karossgården finns en väg som man kan gå på. Följ den förbi husen och hela vägen ner till stättan. Observera att det inte är tillåtet att köra bil på vägen.

Bild 5Bengt Söderberg. Foto Ann-Louise Svensson.

Bild 6En av gravhögarna på Munkaberg. Foto Ann-Louise Svensson.

Ekenäs Gånggrift

Gånggriften på Ekenäs har länge varit nästan som en myt. Alla har vetat att den funnits där inne i dungen men det har inte gått att nå fram till den. Nu kunde vi med lätthet nå graven och Göran Burenhult berättade om sina resor till andra platser i världen med liknande gravar, han berättade om ett försök på 70-talet att bygga en liknande grav på Skånes djurpark. Ett försök som lyckades bra och som vår egen museichef Lena Alebo faktiskt också var med på. Ekenäs gånggrift är ett resultat av människors närvaro under bondestenåldern och då han själv grävde ut Stenstuan som finns bara ett par hundra meter åt norr hade han många spännande teorier om förmodade gravfält med flera gånggrifter i området.

Detta var projektets mest krävande fornminne att göra iordning. Med hjälp av markägaren och hans motorsåg tog det oss en hel dag att bara fälla alla mindre träd och buskar som växte här. Men när det var gjort så såg Ekenäs dagsljus på riktigt för första gången på decennier. Fortsatt arbete här kommer att vara att underhålla det som redan påbörjats men också att fortsätta röja omkring graven.

Bild 7Göran Burenhult. Foto Ann-Louise Svensson.

Bild 8Ekenäs före. Foto Ann-Louise Svensson.

Bild 9Ekenäs efter. Foto Ann-Louise Svensson.